Blog recomandat pentru analize si comentarii competente
Probleme si solutii practice, aplicabile imediat
Legislatie adnotata, comentata si corect aplicata
Fiscalitate Control economic-financiar Finante / Asigurari
Contabilitate Resurse umane Economie locala / europeana / mondiala
Identitate nationala si integrare europeana: evolutii si imperative

Criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale

autor: Tatiana BLUM

La 24 mai a.c. a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta nr. 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale, emisa in temeiul art. 85 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a acesteia, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice aveau obligatia sa elaboreze proiectul de lege speciala referitor la criza financiara si insolventa unitatilor-administrativ-teritoriale. Citeste mai mult »

Mituri si tendinte pe piata muncii

autor: Nicolae I. POPESCU

Mituri despre piata muncii

Sa incercam sa demolam un prim mit: cum sunt ofertati specialistii rari. Pentru cati bani in plus pleaca la alta companie. In realitate, companiile ofera specialistilor rari maximum 30% peste cat castiga, ca sa plece de la actualul loc de munca si sa vina sa munceasca pentru ei. Informatia ne-a fost oferita de un jucator de top in piata de executive search din Romania.

Informatia darama mitul conform caruia „specialistii rari din piata schimba angajatorul pentru foarte multi bani”. O mutare la un alt job similar intr-o alta companie se face, de regula, pentru o crestere salariala de circa 15-20%, uneori si 30%, dar foarte rar pentru mai mult. Citeste mai mult »

Verificarea solutionarii cererilor de rambursare a TVA, depuse de catre persoanele stabilite in alt stat membru

autor: Petre IRIMIE

In cadrul actiunilor de control vizand rambursarea taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, potrivit dispozitiilor art. 1472 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 49 din normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, organele cu atributii in domeniu vor aplica Procedura de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 523/ 2007. Citeste mai mult »

Implicatiile Codului vamal in Codul fiscal si interferenta dintre ele

autor: V. GRECEANU

Vom sintetiza prevederile Codului fiscal cu privire la TVA (cu cele dou forme de incasare: la facturare si la incasare), in general, si pe cele care au tangent cu Codul vamal, in particular. Obligatia de inregistrare a persoanei impozabile in scopuri de TVA este prevzut la art. 153.

Persoana impozabil cu sediul activittii economice stabilit in Romania, care realizeaz sau intentioneaz s realizeze o activitate economic ce implic operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere si/sau operatiuni economice pentru care locul livrrii/prestrii se consider ca fiind in strintate, dac taxa ar fi deductibil, in cazul in care aceste operatiuni ar fi realizate in Romania conform art. 145 alin. (2) lit. b), trebuie s solicite inregistrarea normal in scopuri de TVA la organul fiscal competent, astfel: Citeste mai mult »

Statutul juridic si codul deontologic al alesilor locali

autor: Ioan IONITA

Statutul juridic al alesilor locali

In prima parte, mi-am propus sa tratez problematica Statutului alesilor locali, sub urmatoarele aspecte:
– definirea notiunii de ales local si delimitarea sferei de cuprindere;
– conceptul, continutul si trasaturile mandatului alesilor locali;
– inceperea, durata si incetarea mandatului alesilor locali;
– incompatibilitatile alesilor locali. Citeste mai mult »

Regimul de antrepozitare

autor: Ilie POPOVICI

Reguli generale

Productia si transformarea produselor accizabile trebuie realizate intr-un antrepozit fiscal.

Detinerea produselor accizabile, atunci cand accizele nu au fost platite, poate avea loc numai intr-un antrepozit fiscal.

Prevederile primului alineat legate de productia si transformarea produselor accizabile intr-un antrepozit fiscal nu se aplica pentru:
a) berea, vinurile si bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, produse in gospodariile individuale pentru consumul propriu;
b) vinurile linistite realizate de micii producatori care obtin in medie mai putin de 1.000 hl de vin pe an;
c) energia electrica, gazul natural, carbunele si cocsul. Citeste mai mult »

Stimularea motivarii angajatilor

autor: Florin PASA

1. Aspecte generale

Imbunatatirea rezultatelor firmelor si ale institutiilor trebuie sa aiba in vedere stimularea motivatiei angajatilor care reprezinta un proces intern, individual, ce mobilizeaza, directioneaza si sustine un anume comportament al acestora. Motivatia, practic, inseamna ca managerii sa coreleze nevoile, aspiratiile si interesele angajatilor cu indeplinirea obiectivelor, exercitarea atributiilor, competentelor si responsabilitatilor stabilite. Citeste mai mult »

Controlul asocierilor fara personalitate juridica

autor: Nicolae NECSULESCU

Controlul asocierilor fara personalitate juridica are la baza aplicarea prevederilor:
– Titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Hotararii Guvernului nr. 44/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52 din 20 ianuarie 2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr. 72 din 30 ianuarie 2012. Citeste mai mult »

Refuzul de a atribui un numar de identificare in scopuri de TVA

autor: Adela SAFTA

Cadrul juridic

Directiva 2006/112
Incepand cu data de 1 ianuarie 2008 au intrat in vigoare prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2007 care modifica Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si in care referirile la articolele din Directiva a 6-a (77/388/CEE) au fost inlocuite cu referiri la Directiva 112/2006 intrebari preliminare adresate CEJ:

„1) Dispozitiile Directivei 2006/112 […] trebuie interpretate in sensul ca interzic refuzul de a acorda numarul individual prin care este identificata o persoana impozabila pentru motivul ca titularul partilor sociale ale persoanei impozabile a obtinut anterior in repetate randuri un numar individual pentru alte societati care niciodata nu au desfasurat efectiv o activitate economica si ale caror parti sociale au fost transferate de titular altor persoane imediat dupa atribuirea numarului individual? Citeste mai mult »

Cheltuieli eligibile pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau cluster

Ministrul economiei, ministrul fondurilor europene si viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, au emis un ordin comun prin care a fost aprobata Lista de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) 2007 – 2013, axa prioritara 1 “Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, domeniul major de interventie 1.3 “Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”, operatiunea 1.3.3 “Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere”. Ordinul nr. 458/452/529 a fost publicat in Monitorul oficial nr. 264 din 10 mai a.c. Citeste mai mult »