Arhiva categoriei ‘Finante, Banci, Asigurari’

Implicatiile Codului vamal in Codul fiscal si interferenta dintre ele

autor: V. GRECEANU

Vom sintetiza prevederile Codului fiscal cu privire la TVA (cu cele dou forme de incasare: la facturare si la incasare), in general, si pe cele care au tangent cu Codul vamal, in particular. Obligatia de inregistrare a persoanei impozabile in scopuri de TVA este prevzut la art. 153.

Persoana impozabil cu sediul activittii economice stabilit in Romania, care realizeaz sau intentioneaz s realizeze o activitate economic ce implic operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere si/sau operatiuni economice pentru care locul livrrii/prestrii se consider ca fiind in strintate, dac taxa ar fi deductibil, in cazul in care aceste operatiuni ar fi realizate in Romania conform art. 145 alin. (2) lit. b), trebuie s solicite inregistrarea normal in scopuri de TVA la organul fiscal competent, astfel: Citeste mai mult »

Refuzul de a atribui un numar de identificare in scopuri de TVA

autor: Adela SAFTA

Cadrul juridic

Directiva 2006/112
Incepand cu data de 1 ianuarie 2008 au intrat in vigoare prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2007 care modifica Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si in care referirile la articolele din Directiva a 6-a (77/388/CEE) au fost inlocuite cu referiri la Directiva 112/2006 intrebari preliminare adresate CEJ:

„1) Dispozitiile Directivei 2006/112 […] trebuie interpretate in sensul ca interzic refuzul de a acorda numarul individual prin care este identificata o persoana impozabila pentru motivul ca titularul partilor sociale ale persoanei impozabile a obtinut anterior in repetate randuri un numar individual pentru alte societati care niciodata nu au desfasurat efectiv o activitate economica si ale caror parti sociale au fost transferate de titular altor persoane imediat dupa atribuirea numarului individual? Citeste mai mult »

ERM in contextul pietei romanesti

autori: Cosmin SERBANESCU, Elena NITA

Intr-un context cu totul diferit nu poate fi omis faptul ca riscurile sunt inerente in afaceri, fiind imposibila derularea unor activitati intr-o lume lipsita de incertitudini. Pe de alta parte, nu poate fi omis faptul ca in lipsa riscurilor nu ar exista motivatie pentru derularea afacerilor, practic neasumarea acestora fiind similara cu imposibilitatea obtinerii unor castiguri in conformitate cu asteptarile stakeholderilor. Citeste mai mult »

Implicatiile Codului vamal in Codul fiscal si interferenta dintre ele

autor: V. GRECEANU

Vom sintetiza prevederile Codului fiscal cu privire la TVA (cu cele doua forme de incasare: la facturare si la incasare), in general si pe cele care au tangenta cu Codul vamal, in particular.

Baza de impozitare pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii, altele decat cele de la art. 137 alin. (1) lit. b) si c), efectuate in interiorul tarii, este constituita din contrapartida obtinuta de furnizor (prestator) sau care urmeaza a fi obtinuta de la cumparator (beneficiar, tert), inclusiv subventiile direct legate de pret, cu exceptiile prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b) – e). Citeste mai mult »

Particularitati privind efectuarea expertizei contabile judiciare in procesul civil

autor: Maria Claudia PETRU

Termenul de expertiza se defineste ca fiind activitatea de cercetare efectuata de un specialist, acesta avand calitatea de expert, cu sensul de a stabili adevarul intr-o anumita situatie, problema sau litigiu.

Conform Dictionarului Explicativ al Limbii Romane, conceptul de expertiza este definit astfel: cercetare cu caracter tehnic facuta de un expert, la cererea unui organ de jurisdictie sau de urmarire penala ori a partilor, asupra unei situatii, probleme etc., a carei lamurire intereseaza solutionarea cauzei. Citeste mai mult »

Formularul unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitara

autor: Adela SAFTA

Prin aderarea la Uniunea Europeana, Romania este deopotriva obligata sa respecte si sa adopte legislatia europeana, cum este si Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeana si a Tratatului de instituire a Comunitatii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007, Romania.

Astfel ca prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau iesirea din Comunitate, concluziile Consiliului Uniunii Europene ca urmare a raportului de evaluare a implementarii Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European si al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau iesirea din Comunitate (document 17343/10 UD 331 EF 198 ECOFIN 807, Bruxelles, 2 decembrie 2010), Notificarea Comisiei Europene nr. DG TAXUD/B1/D/D (2012), au determinat ca, tinand cont si de dispozitiile art. 156 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Romania sa aprobe Ordinul nr. 2028 din 19 septembrie 2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitara. Citeste mai mult »

Abordarea conceptului Enterprise Risk Management la nivelul spalatoriilor auto

autori: Cosmin SERBANESCU, Alexandra TIRU

Succesul unui anumit model de atenuare a riscului trebuie testat cu precadere la un nivel mai redus decat cel al organizatiei, astfel incat sa existe un feedback real (probleme intampinate, situatii de generare a unor riscuri suplimentare etc) si sa nu fie puse in pericol procesele companiei. Din acest punct de vedere, o prima problema apare in momentul in care trebuie ales departamentul care urmeaza sa serveasca drept model de testare pentru reusita la nivel de corporatie, atat din punct de vedere al factorului uman, cat si al celui tehnic. Citeste mai mult »

Implicatiile Codului vamal in Codul fiscal si interferenta dintre ele pentru Titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata“

autor: V. GRECEANU

Vom sintetiza prevederile Codului fiscal cu privire la TVA (cu cele doua forme de incasare: la facturare si la incasare), in general si pe cele care au tangenta cu Codul vamal, in particular.

1. Definitia taxei pe valoare adaugata (art. 125 din Legea nr. 571/2003, modificata prin Legea nr. 343/2006):
„Taxa pe valoarea adaugata (TVA) este un impozit indirect datorat la bugetul statului si care este colectat conform prevederilor prezentului titlu VI“.

2. Baza de impozitare reprezinta contravaloarea unei livrari de bunuri sau prestari de servicii impozabile, a unui import impozabil sau a unei achizitii intracomunitare impozabile, stabilite conform cap. VII. (art. 125.1 pct. 5). Citeste mai mult »

Antrepozit fiscal. Regimul de antrepozitare

autor: Adela SAFTA

Antrepozit fiscal, conform prevederilor art. 4 lit. (b) din Directiva 92/12/CEE, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Ordonanta de urgenta a fost adoptata in scopul armonizarii legislatiei nationale in domeniul antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile cu prevederile europene in aceasta materie. Citeste mai mult »

Autofacturarea si taxarea inversa

autor: V. GRECEANU

Autofacturarea

Pentru a defini autofacturarea este necesar sa extragem din Codul fiscal art. 155(5) si art. 155(7) – (8), iar din normele de aplicare ale Codului fiscal pct. 69.

Codul fiscal
Art. 155(5) – lit. b) Vanzare la distanta:
„Art. 155(5) – b) Persoana impozabila va emite o factura catre fiecare benefciar, in termenul stabilit la alin. (15), pentru fiecare vanzare la distanta pe care a efectuat-o, in conditiile art. 132 alin. (2) si (3).

– Livrare catre sine:
Art. 155(7) Persoana inregistrata conform art. 153 trebuie sa autofactureze, in termenul prevazut la alin. (15) – 15 zile ale lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei –, fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii catre sine. Citeste mai mult »