Arhiva categoriei ‘Gestiunea / Contabilitatea firmei’

Continutul strategiei dezvoltarii durabile a companiilor in conditiile globalizarii actuale

autori: I.C. DIMA, A. DUICA

Intensificarea globalizarii actuale constituie trasatura fundamentala a economiei mondiale la inceputul secolului XXI si se caracterizeaza prin accentuarea tendintei de reducere si eliminare a barierelor dintre economiile nationale si amplificarea legaturilor dintre aceste economii.

Desi este unul dintre cei mai utilizati termeni in literatura de specialitate, nu se poate spune ca exista o definitie general acceptata. Una dintre cele mai cunoscute este definitia Bancii Mondiale si anume: globalizarea se refera la faptul real ca in ultimii ani o parte din ce in ce mai mare a activitatii economice la nivel mondial se deruleaza intre persoane si companii din tari diferite. Citeste mai mult »

Investitorii – sursa principala de finantare a afacerilor incipiente

In categoria investitorilor intra investitorii individuali si cei institutionali, fondurile de investitii si alte organisme economice care finanteaza investitiile.
Aceasta categorie este cea mai importanta deoarece o mare parte a celor ce intocmesc planuri de afaceri se adreseaza acestui tip de sursa de finantare.

Oricine este implicat in perioada de inceput a unei afaceri e nelinistit in ceea ce priveste viitorul acesteia. Investitorii sunt atrasi de o afacere, in primul rand, datorita profiturilor care spera sa le obtina si in al doilea rand, datorita cresterii prognozate a afacerii. Asadar, ei reprezinta acea categorie de finantatori ce au nevoie sa afle ca afacerea va beneficia de o crestere si profituri viitoare consistente. Citeste mai mult »

Rolul si importanta planului de afaceri

autor: Ioana MOCIAR

Cum poate fi prezentat un proiect, o afacere unor parteneri comerciali, financiari, industriali de reactia carora depinde succesul demersului nostru? Raspunsul este simplu: realizand un plan de afaceri cel putin la fel de performant ca si ideea de afaceri in sine. Este uimitor cate persoane sunt nerabdatoare sa porneasca o afacere doar cu o vaga idee despre ceea ce au de gand sa faca. Eventual, ele vin cu o idee de afaceri si incep sa o discute cu prietenii, cunostintele sau cu alti oameni de afaceri.    Citeste mai mult »

Planul de afaceri – a alternativa de incepere sau dezvoltare a unei afaceri

autor: Ioana MOCIAR

Ce este un plan de afaceri?

Planul de afaceri reprezinta o lucrare scrisa ce contine informatii structurate dupa anumite reguli, cu privire la ceea ce se doreste a se realiza in cadrul unei afaceri, modul in care se intentioneaza sa se utilizeze resursele, pentru ca, in final, sa se reuseasca atingerea obiectivelor propuse.

Planul de afaceri nu reprezinta un formular ce trebuie completat la cererea unui ofiter de credite, un element birocratic ce trebuie realizat pentru a obtine o anumita suma din partea unui finantator. El reprezinta cu mult mai mult – un sistem complex bazat pe interdependenta si care reflecta de o maniera accesibila ideea de afaceri si evolutia acesteia in timp. Citeste mai mult »

Aspecte juridice si economice ale contractului international de lohn si importanta aplicarii corecte a regulilor Incoterms 2010

autor: Ioana Mociar

Determinarea obiectului contractului se face de catre partile contractante prin inserarea in cuprinsul acestuia a obligatiilor ce revin fiecaruia dintre ele precum si prin indicarea caracteristicilor tehnice si calitative specifice produsului, cantitatea pretul unitar valoarea, si repartitia pe culori si marimi.

Descrierea produselor se completeaza cu piese desemnate si detalii pe elemente componente. Elementul cel mai important de individualizare fizica a produsului este modelul omologat de catre parti, el se executa de catre unitatea producatoare, fie dupa modelul original al cumparatorului, fie dupa documentatia tehnica pusa la dispozitia vanzatorului de catre acesta, si se pastreaza la unitatea producatoare. Citeste mai mult »

Regimul juridic si contabilitatea societatilor cooperative

autor: Ilie POPOVICI

Daca in prima parte a materialului prezentam regimul juridic si contabil al societatilor cooperative, in partea a doua prezentam operatiuni legate de subscrierea, majorarea si reducerea capitalului social, constituirea rezervelor, repartizarea rezultatului, reevaluarea imobilizarilor, rezultatul inventarierii, operatiuni de leasing financiar si operational, de constituirea de provizioane, cu calculul si inregistrarea taxei pe valoarea adaugata atunci cand este cazul.

Societatea cooperativa este o asociatie economica de persoane fizice si/sau juridice, constituite pe baza consimtamantului liber exprimat de acestea, in scopul promovarii intereselor economice, sociale si culturale ale membrilor cooperatori, fiind detinuta in comun si controlata democratic de catre membrii sai. Citeste mai mult »

Contabilitatea operatiunilor de leasing

autori: Dumitru VISAN, Corneliu BURADA, Claudia BURTESCU, Dorina LUTA

In legislatia nationala leasingul este definit ca fiind „operatiunea prin care o parte, denumita locator/finantator, transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun, al carui proprietar este, celeilalte parti, denumita locatar/utilizator, la solicitatrea acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing. La sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al locatarului/utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractual de leasing fara a schimba natura leasingului ori de a inceta raporturile contractuale”.

Leasingul presupune, in principiu, doua contracte: unul de vanzare-cumparare, incheiat intre producator, ca vanzator, si o societate de leasing, care crediteaza operatiunea de leasing in calitate de cumparator si un contract de locatie incheiat intre societatea  de leasing si un tert beneficiar. Citeste mai mult »

Elaborarea si fundamentarea deciziilor privind varianta de structura organizatorica de implementat

autori: Victor Bogdan OPREAN, Dumitru OPREAN

Ingineria organizatiilor se poate defini ca o metoda creativa de proiectare si reproiectare a structurilor organizatorice, in concordanta cu cerintele dinamicii mediului de afaceri si de  management. Ideile clasicilor managementului stiintific isi pot gasi cadrul de “aducere la zi” adaptând, in termeni moderati, ideile revolutionare ale discipolilor reengineering-ului.

Orice schimbare radicala este supusa riscurilor tulburarilor mediului afacerilor prin socul schimbarii care poate crea reactii de respingere si contestare si/sau datorita lipsei unor conditii reale de “implementare” a schimbarii. Modificarile brusce ale unor organizatii de tip traditionalist creaza, in primul rând pentru angajati, confuzie si descumpanire asupra noilor sarcini si atributii de serviciu. Printr-un demers echilibrat de gândire a noilor structuri, managerii si angajatii pot deveni promotorii si realizatorii schimbarilor. Citeste mai mult »

Analiza echilibrului financiar al intreprinderii pornind de la situatiile financiare prelucrate

autor:  Ioana MOCIAR

Analiza echilibrului financiar a patrimoniului intreprinderii urmareste reflectarea raportului de egalitate dintre sursele de finantare si utilizarile resurselor financiare dintre veniturile si cheltuielile aferente, desfasurarea activitatii firmei pe termene (termen lung, termen mediu, termen scurt) si pe principalele sale componente functionale (exploatare, financiar, exceptional).

Analiza financiara evidentiaza modalitatile  de realizare a echilibrului financiar avand ca obiective:
– echilibru pe termen lung cand se acopera capitalul permanent cu activele imobilizate (fondul de rulment);
– echilibru curent, cand se compara activele circulante cu obligatiile pe termen scurt (nevoia de fond de rulment);
– echilibru pe termen scurt, cand se compara fondul de rulment cu nevoia de fond de rulment (trezoreria). Citeste mai mult »

Aspecte fiscale si contabile in cadrul intreprinderii individuale

autor: Adriana Ion

1. Sediul materiei. Notiune

Sediul materiei privind reglementarea accesului la activitatea economica, procedura de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii si regimul juridic al persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati economice se afla in dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile ulterioare.

În conformitate cu art. 1 alin. (2) – (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, prevederile acesteia nu se aplica: profesiilor liberale, precum si acelor activitati economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale; acelor activitati economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restrictii de desfasurare sau alte interdictii; activitatilor de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, care se autorizeaza in conditiile legii speciale; in cazul serviciilor prestate in contextul libertatii de prestare transfrontaliera a serviciilor, astfel cum este ea prevazuta la art. 49 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene. Citeste mai mult »