Arhiva categoriei ‘Control economic financiar’

Verificarea solutionarii cererilor de rambursare a TVA, depuse de catre persoanele stabilite in alt stat membru

autor: Petre IRIMIE

In cadrul actiunilor de control vizand rambursarea taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, potrivit dispozitiilor art. 1472 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 49 din normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, organele cu atributii in domeniu vor aplica Procedura de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 523/ 2007. Citeste mai mult »

Controlul asocierilor fara personalitate juridica

autor: Nicolae NECSULESCU

Controlul asocierilor fara personalitate juridica are la baza aplicarea prevederilor:
– Titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Hotararii Guvernului nr. 44/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52 din 20 ianuarie 2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr. 72 din 30 ianuarie 2012. Citeste mai mult »

Etape ale controlului inregistrarii fiscale

autor: Ion BANESCU

Controlul inregistrarii fiscale si a evidentei contabile si fiscale are la baza prevederile Titlului IV ale Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Obligatia de inregistrare fiscala

Potrivit art. 72 din cod, orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscala.

Codul de identificare fiscala este:
a) pentru persoanele juridice, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, cu exceptia celor prevazute la lit. b), codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal; Citeste mai mult »

Controlul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare

autor: Stere BARA

Acest control va avea la baza:
– Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 „Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal“ si 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal“. Citeste mai mult »

Greseli frecvente intalnite in practica de audit

autor: Alexandru BOTICA

Conform unui studiu realizat de Comisia Valorilor Mobili- are si a Burselor din Statele Unite privind  investigarea cazurilor legate de frauda au rezultat urmatoarele constatari:

1. Auditorii publici certificati (CPA) pot invata cum sa identifice mai bine fraude financiare prin studierea greselilor facute de alti auditori in situatii in care SEC a impus sanctiuni asupra auditorilor pentru asocierea lor cu situatiile financiare denaturate semnificativ in mod fraudulos. Acest studiu se concentreaza pe aplicarea a 45 de actiuni de catre SEC asupra auditorilor, in perioada 1987 – 1997. Citeste mai mult »

Operatiuni de control vizand profitul anual impozabil

autor: Stere BARA

Controlul datelor privind profitul anual impozabil se realizeaza in conformitate cu dispozitiile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.101 din 21 ianuarie 2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu modificarile si completarile ulterioare.

Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe profit, pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator. Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator. Declaratia se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii. Citeste mai mult »

Obiective ale controlului distribuirii sumelor platite in contul unic

autor: Ion BANESCU

Controlul distribuirii sumelor platite de contribuabili in contul unic are la baza aplicarea dispozitiilor Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1314/ 2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, cu modificarile si completarile ulterioare.

Controlul aplicarii regulilor generale privind plata, distribuirea sumelor si stingerea obligatiilor fiscale

Obiectivele controlului vizeaza aplicarea regulilor generale referitoare la plata, distribuirea sumelor si stingerea obligatiilor fiscale, care pot fi sintetizate astfel: Citeste mai mult »

Controlul veniturilor realizate din Romania

autor: Benedict IONESCU

Controlul datelor declarate de persoanele fizice referitoare la veniturile realizate din Romania in anul fiscal are la baza prevederile cuprinse in Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si dispozitiile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/ 2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Veniturile in bani si/sau in natura din Romania realizate de catre persoanele fizice, in mod individual sau intr-o forma de asociere, se declara prin intermediul formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania“, cod 14.13.01.13 si provin din:
– activitati independente;
– cedarea folosintei bunurilor; Citeste mai mult »

Auditarea interna a raspunsului la incidentele din aria T.I. (I)

autor: Eduard Lucian BOLCHI

In domeniile asigurarii si respectarii politicilor de securitate, al recuperarii datelor si continuitatii activitatilor care privesc tehnologia informatiei, (locutiune prescurtata T.I.), auditul public intern (sintagma denumita in continuare si A.P.I.), are datoria de a urmari functionalitatea, reexaminarea si actualizarea (sau lipsa) aplicarii procedurilor, bunelor practici, planificarii mecanismelor, alocarii resurselor (umane, financiare, tehnologice, energetice, temporale, informationale, de utilitati), care se refera la urmarirea continua, detectarea, avertizarea, recunoasterea, inlaturarea oportuna si adecvata a semnalelor care arata aparitia primejdiilor si a vulnerabilitatilor asociate, interne si exterioare organizatiilor publice, determinarea marimii pericolelor si a pagubelor provocate de catre acestea. Citeste mai mult »

Principii de audit – consideratii generale (I)

autor: Vasile ZECHERU

Din punct de vedere etimologic, sintagma pe care o propunem aici spre analiza are ca determinant cuvantul latinesc principium, cu intelesul general de izvor, sorginte, inceput, obarsie etc. Principium insemna, de asemenea, cauza cauzelor, element fundamental de la care toate celelalte incep sa curga in cascada, factor generator de consecinte in toate planurile si precursor al etapelor ulterioare, motor inerent al actiunii si al consecintelor acesteia etc.

Asadar, ca si in stiintele juridice, principiile de audit sunt acele precepte, de regula, explicit consemnate in reglementari, menite sa determine structura intregului edificiu conceptual si procedural specific. Citeste mai mult »