Arhiva categoriei ‘Impozite si taxe’

Regimul de antrepozitare

autor: Ilie POPOVICI

Reguli generale

Productia si transformarea produselor accizabile trebuie realizate intr-un antrepozit fiscal.

Detinerea produselor accizabile, atunci cand accizele nu au fost platite, poate avea loc numai intr-un antrepozit fiscal.

Prevederile primului alineat legate de productia si transformarea produselor accizabile intr-un antrepozit fiscal nu se aplica pentru:
a) berea, vinurile si bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, produse in gospodariile individuale pentru consumul propriu;
b) vinurile linistite realizate de micii producatori care obtin in medie mai putin de 1.000 hl de vin pe an;
c) energia electrica, gazul natural, carbunele si cocsul. Citeste mai mult »

Obligatii si drepturi ale contribuabilior in aplicarea legislatiei privind accizele in anul 2013

autor: Ilie POPOVICI

Avand in vedere modificarile si completarile aduse Codului fiscal si normelor de aplicare, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2013, prezentam o parte a obligatiilor si drepturilor contribuabililor in aplicarea legislatiei privind accizele.

Modificarile ca urmare a Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 si pastrate de Legea 168 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale sunt pe fond gri, iar completarile si adaugirile Legii nr. 168/2013 sunt prezentate pe fond la culoare, in timp ce prevederile normelor metodologice, instructiunilor si procedurilor in aplicarea Codului fiscal sunt inscrise cu caractere inclinate. Citeste mai mult »

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

autor: Ilie POPOVICI

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale.

Publicitatea realizata prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale, corespunde activitatilor agentilor de publicitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, cu modificarile ulterioare, respectiv publicitatea realizata prin ziare si alte tiparituri, precum si prin radio, televiziune si Internet. Citeste mai mult »

Impozitul pe mijloacele de transport

autor: Ilie POPOVICI

Notiuni cu caracter general

Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care in legislatie se prevede altfel.

Impozitul pe mijloacele de transport se plateste la bugetul local al unitatilor administrativ-teritoriale unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru. Citeste mai mult »

Calculul impozitului pentru persoanele fizice

autor: Ilie POPOVICI

In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii.

In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului cladirii respective.

Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp. Citeste mai mult »

Fiscalitatea si contabilitatea unor impozite si taxe locale

autor: Ilie POPOVICI

Materialul are in vedere inclusiv modificarile aduse Codului fiscal de Legea 208/2012 si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 87/2012, Normelor de aplicare a Codului fiscal de Hotararea Guvernului nr. 1.071/2012, precum si modificarile aduse reglementarilor contabile simplificate.
Se vor prezenta si noile niveluri pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2013, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1.309/2012.

La exemplele practice de calcul si inregistrare a unor impozite si taxe, vom prezenta si studii de caz legate de organizatii fara scop patrimonial si institutii publice, pe langa exemplificari legate de agentii economici. Citeste mai mult »

Active circulante

autor: Ilie POPOVICI

Recunoasterea activelor circulante

Un activ se clasifica ca activ circulant, atunci cand:
a) se asteapta sa fie realizat sau este detinut cu intentia de a fi vandut sau consumat in cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii;
b) este detinut, in principal, in scopul tranzactionarii;
c) se asteapta a fi realizat in termen de 12 luni de la data bilantului; sau
d) este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restrictionata.
Toate celelalte active reprezinta active imobilizate. Citeste mai mult »

Aplicarea sistemului simplificat de contabilitatea in cazul activelor imobilizate si circulante

autor: Ilie POPOVICI

Avand in vedere Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011 prin care se da posibilitatea aplicarii sistemului simplificat de contabilitate de catre agentii economici, ne propunem sa va prezentam in acest material conditiile in care entitatile pot opta pentru aplicarea acestui sistem, cadrul teoretic al reglementarii legate de activele imobilizate si circulante, precum si o ampla monografie contabila, in care vom regasi si trimiteri la legislatia fiscala in legatura cu aplicarea taxei pe valoarea adaugata, calculul si cotele contributiilor sociale etc. Citeste mai mult »

Actele emise de organele fiscale

autor: Ilie POPOVICI

Notiunea de act administrativ fiscal

In intelesul Codului de procedura fiscala, actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale.

Solutia fiscala individuala anticipata si acordul de pret in avans

Solutia fiscala individuala anticipata este actul administrativ emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului referitoare la reglementarea unor situatii fiscale de fapt viitoare. Situatia fiscala de fapt viitoare se apreciaza in functie de data depunerii cererii. Citeste mai mult »

Competenta organului fiscal

autor: Ilie POPOVICI

Competenta generala

Organele fiscale au competenta generala privind administrarea creantelor fiscale, exercitarea controlului si emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale in materie fiscala.

In cazul impozitului pe venit si al contributiilor sociale, prin hotarare a Guvernului se poate stabili alta competenta speciala de administrare.

Impozitele, taxele si alte sume care se datoreaza, potrivit legii, in vama sunt administrate de catre organele vamale.

Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, si unitatile sale teritoriale au competenta generala in ceea ce priveste administrarea, exercitarea controlului si emiterea normelor de aplicare cu privire la creantele fiscale ce se cuvin bugetului general consolidat, care, potrivit legii, sunt date in competenta lor de administrare. In scopul administrarii unitare a acestor creante, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite instructiuni in conditiile legii. Citeste mai mult »