Arhiva lunii aprilie 2013

Resursele umane în contextul schimbarii

autor: Florin Pasa

1. Valorile umane ale agentului   economic

În economia de piata, schimbarea în cadrul agentului economic reprezinta o stare permanenta, ca o necesitate de adaptare la incertitudinea mediului extern si al pietelor de desfacere. În aceste conditii, este necesar ca modul de conducere a acestei schimbari sa aiba în vedere atât resursele proprii existente în cadrul unitatii, cât si valorificarea cât mai optima a competentei managementului.

Considerând ca schimbarea poate modifica dinamica agentului economic din punct de vedere strategic si tactic, se poate începe actiunea prin reducerea rezistentei la schimbare, demonstrând conservatorilor ca aceasta reprezinta o necesitate. Citeste mai mult »

Controlul aplicarii reglementarilor privind creditul fiscal

autor: Ion Banescu

Controlul aplicarii reglementarilor privind creditul fiscal are în vedere urmatoarele obiective:

1. Respectarea regulilor privind deducerea impozitului platit catre statul strain

Daca o persoana juridica româna obtine venituri dintr-un stat strain prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu retinere la sursa si veniturile sunt impozitate atât în România cât si în statul strain, atunci impozitul platit catre statul strain, fie direct, fie indirect prin retinerea si virarea de o alta persoana, se deduce potrivit prevederilor art.31 alin.(1) din Codul fiscal, din impozitul pe profit.

Deducerea pentru impozitele platite catre un stat strain într-un an fiscal nu poate depasi impozitul pe profit, calculat prin aplicarea cotei de impozit pe profit prevazute la art. 17 alin. (1) la profitul impozabil obtinut în statul strain sau la venitul obtinut din statul strain. Deducerea se acorda doar din impozi- tul pe profit calculat pentru anul în care impozitul a fost platit statului strain. Citeste mai mult »

Combaterea practicilor comerciale incorecte

Comisia Europeana a adoptat un Plan european de actiune în domeniul comertului cu amanuntul si o Carte verde privind practicile comerciale neloiale între întreprinderi în cadrul lantului de aprovizionare cu produse alimentare si nealimentare.

Serviciile cu amanuntul si cu ridicata reprezinta unul dintre sectoarele cele mai importante ale economiei UE si ar trebui sa joace un rol important în stimularea cresterii si a crearii de locuri de munca conform obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Acest sector reprezinta 11% din PIB-ul UE si 29% din IMM-urile europene si în cadrul acestuia lucreaza aproape 33 de milioane de persoane, fiind oferite posibilitati de angajare în munca în special pentru tineri, femei si pentru persoanele cu un nivel al competentelor sau al calificarilor mai redus. Cu toate acestea, ramâne o serie de obstacole care împiedica buna functionare a aprovizionarii transfrontaliere, accesul consumatorilor la servicii cu amanuntul transfrontaliere si intrarea pe piata a comerciantilor cu amanuntul. Citeste mai mult »

Terenuri scoase din fondul forestier national si schimbarea categoriei de folosinta

autor: C. Dumitru

Codul silvic, adoptat prin Legea nr. 46/2008, publicata în Monitorul oficial nr. 238/2008, cu modificarile si completarile ulterioare interzice, de principiu, constituirea dreptului de proprietate sau a unui dezmembramânt al acestuia, pe terenurile forestiere proprietate publica.

În cele ce urmeaza gasiti situatiile în care, pe cale de exceptie, se pot opera reduceri ale suprafetei fondului forestier.

Potrivit art. 36 Cod silvic, este permisa reducerea suprafetei fondului forestier national prin scoatere definitiva, pentru realizarea obiectivelor de interes national, declarate de utilitate publica, în conditiile legii.

La cerere, solicitantul terenului pe care urmeaza a fi realizate obiectivele de interes national, declarate de utilitate publica, are doua optiuni:
– fie plateste contravaloarea terenului scos din fondul forestier national,
– fie compenseaza suprafata ocupata cu terenuri echivalente ca suprafata si bonitate, caz în care nu se mai plateste contravaloarea terenului scos din fondul forestier national, dar se achita anticipat celelalte obligatii banesti. Citeste mai mult »

Noi reglementari privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

autor: Ioan Medesan

Întrucât legislatia economica este în continua perfectionare, prin Ordonanta Guvernului nr. 1/2012 (publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 41 din data de 18 ianuarie 2012) s-a modificat si completat din nou Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.027 din data de 27 decembrie 2006, din care prezentam o parte din schimbarile normative aduse prin aceasta ordonanta.

Masuri pe care Banca Nationala a României (BNR) le poate întreprinde unei institutii de credit

1. Art. 226 – (1) Pentru nerespectarea de catre institutiile de credit a unor cerinte sau nu da curs unei recomandari a BNR, aceasta poate sa întreprinda masurile necesare pentru a asigura redresarea situatiei.

(2) BNR poate sa dispuna, fara a se limita la acestea, urmatoarele masuri: Citeste mai mult »

Managementul financiar si finantarea interna a întreprinderii

autor: Ioana Mociar

În acceptiune sistemica în cadrul  functiunilor unei entitati economice, functiunea financiara  se delimiteaza atât prin specific, dar si prin importanta si rol atribuit. Aceasta  cuprinde ansamblul proceselor prin care se determina si se obtin resursele necesare finantarii obiectivelor întreprinderii.

Obiectivele managementului financiar în multitudinea lor  sunt subordonate de altfel supravietuirii si mentinerii întreprinderii pe piata concurentiala, obtinerii profitului si cresterii economice acestea se pot prezenta într-o forma sintetica astfel:

– asigurarea rentabilitatii financiare în scopul recompensarii capitalului utilizat în conditiile de risc;

– asigurarea echilibrului financiar dinamic în scopul mentinerii pozitiei întreprinderii pe piata concurentiala; Citeste mai mult »

Scutiri pentru importuri de bunuri si pentru achizitii intracomunitare

autor: Ilie Popovici

Sunt scutite de taxa, conform art. 142 alin. (1) din Codul fiscal:

a) importul si achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare în Romania este în orice situatie scutita de taxa în interiorul tarii;

b) achizitia intracomunitara de bunuri al caror import în România este în orice situatie scutit de taxa;

c) achizitia intracomunitara de bunuri pentru care, în conformitate cu art. 145 alin. (2) lit. b) – d) din Codul fiscal, persoana care cumpara bunurile în orice situatie ar avea dreptul la rambursarea integrala a taxei care s-ar datora, daca respectiva achizitie nu ar fi scutita;

d) importul definitiv de bunuri care îndeplinesc conditiile pentru scutire prevazute de: Directiva 83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 ce determina domeniul art. 14 (1) (d) al Directivei 77/388/CEE privind scutirea de la plata T.V.A. la importul final al anumitor marfuri, Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de T.V.A. si de accize pentru bunurile importate de catre persoanele care calatoresc din tari terte si Directiva 79/2006/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind exceptarea de la taxele de import a micului trafic de bunuri cu caracter necomercial din tarile terte; Citeste mai mult »

Piata fortei de munca si învatamântul

autor: Barbu Gh. Petrescu

În cadrul abordarii diferitelor mecanisme, pârghii si instrumente cu actiune asupra înfaptuirii echilibrului fortei de munca din România, si  sistemul educational, în general, ocupa un loc deosebit.

Dintre caracteristicile care tin de viata reala, de experienta economica si sociala a tuturor tarilor lumii, este deosebit de utila tratarea învatamântului ca pârghie sau ca factor de echilibrare între cererea pentru forta de munca si oferta pentru forta de munca.

Corelatia dintre învatamânt si piata fortei de munca

Din perspectiva raporturilor dintre învatamânt si piata fortei de munca, o importanta majora o are contactul cu piata bunurilor de capital, în special a capitalului fizic.

Cresterea si dezvoltarea unei natiuni se sprijina, între altele, pe doi factori de productie esentiali, adica pe capitalul uman si pe capitalul fizic. În termenii cererii si ai ofertei, si unul si celalalt se obiectiveaza pe piete specifice. Citeste mai mult »

Controlul fiscal al veniturilor din sfera internationala

autor: Ion Banescu

Controlul fiscal al veniturilor din sfera internationala se realizeaza prin aplicarea prevederilor Cap.III Aspecte fiscale internationale al Titlului II Impozitul pe profit din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotarârii Guvernului nr. 44/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Controlul îndeplinirii obligatiei persoanelor juridice straine privind plata impozitului pe profitul atribuibil  unui sediu permanent în România

În conformitate cu prevederile art. 29 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent în România au obligatia de a plati impozitul pe profit pentru profitul impozabil care este atribuibil sediului permanent.
Obiectivele controlului fiscal sunt prezentate în continuare: Citeste mai mult »

Monografia decontarilor între entitatile afiliate in cazul IMM

Monografia principalelor operatiuni privind decontarile între entitatile afiliate (foste în cadrul grupului sau unitatii – cont 451) si a celor privind operatiunile de decontari în participatie (cont 458) cu unitatile afiliate,  conform Ordinului nr. 2.239/2011, aplicabil de la 1.01.2012 ( la microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) Citeste mai mult »