Arhiva lunii mai 2013

Controlul vectorului fiscal al persoanelor juridice

autor: Stere Bara

– Ordonanta Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, cu modificarile si completarile ulterioare – formularul (010) „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica“. Citeste mai mult »

Termenul de aplicare a sanctiunilor disciplinare

autor: dr. Valeriu ZANFIR

Aspecte privind regimul disciplinar. Abordari practice diferite

In situatia in care un salariat savarseste o abatere disciplinara, acesta este pasibil de o sanctiune disciplinara, aplicata in conditiile art. 247 si urm. din Codul muncii, republicat – ca drept comun disciplin

Procedura disciplinara presupune anumite premise si parcurgerea unor etape pentru legalitatea exercitarii prerogativei disciplinare de catre angajator:
– constatarea unei fapte ce poate fi abatere disciplinara;
– constituirea unei comisii sau nominalizarea unei persoane care sa cerceteze fapta din perspectiva intrunirii elementelor raspunderii disciplinare; Citeste mai mult »

Abordarea tehnica a subscrierii

autor: Cosmin Serbanescu

Controlul riscului poate fi definit ca orice actiune constienta – sau decizie de a actiona –, care reduce frecventa, marimea sau caracterul imprevizibil al pierderilor datorate unui accident. Exista trei aspecte ce reclama o atentie deosebita asupra acestei definitii. In primul rand, controlul riscului se concentreaza asupra daunelor, si nu asupra sumelor platite pentru refacere si urmareste sa reduca frecventa sau marimea pierderii de resurse. Analog, severitatea pierderii nu este redusa daca proprietarul obiectului avariat este despagubit financiar pentru pierderea suferita, mai ales in cazul asigurarilor de deces. Citeste mai mult »

Contabilitatea tranzactiilor internationale de vanzari de marfuri in comision

autori: Dumitru Visan, Corneliu Burada

Trasaturile tranzactiilor internationale de vanzari de marfuri in comision

Ca forma a modalitatii indirecte de vanzari internationale, vanzarile de marfuri in comision realizate de societatile de comert international (SCI) se caracterizeaza prin faptul ca  acestea, in calitate de comisionare, deruleaza tranzactiile in numele lor, dar pe contul si pe riscul unitatilor producatoare (comitente). Drept urmare, rezultatele financiare ale tranzactiilor de marfuri in comision se localizeaza in gestiunea unitatilor producatoare. Citeste mai mult »

Cresterea eficientei administratiei publice

autor: Florin Pasa

Administratia publica locala este un organism (structura) relationat permanent cu cetatenii si trebuie sa se bucure de increderea publicului. Pentru ca acest proces senzitiv sa fie castigat, dobandit, mentinut sau imbunatatit, este necesesar ca institutia publica sa-si atinga scopul de notorietate. Exercitiul autonom al puterii locale atribuie autonomiei locale dreptul si capacitatea de a rezolva si gestiona, sub proprie raspundere, o parte importanta a treburilor publice, in concordanta cu interesele membrilor comunitatilor. Citeste mai mult »

Scutiri si exceptari de la plata T.V.A. datorata Bugetului de stat, Asigurarilor sociale si Bugetelor locale, in anul 2013

autor: Ilie Popovici

Scutiri pentru operatiuni din interiorul tarii

Sunt scutite de T.V.A., conform art. 141 alin. (1) din Codul fiscal, urmatoarele operatiuni:

a) spitalizarea, ingrijirile medicale si operatiuni strans legate de acestea, desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati, idiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sanatate rurale sau urbane, dispensare, cabinete si laboratoare medicale, centre de ingrijire medicala si de diagnostic, baze de tratament si recuperare, statii de salvare si alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati. Citeste mai mult »

Tabloul de bord al pietei interne

Potrivit tabloului de bord al pietei interne al Comisiei Europene, statele membre au obtinut, în pofida perioadei dificile, rezultate mai bune ca niciodata în ceea ce priveste promptitudinea transpunerii normelor UE în legislatia nationala.

Piata unica contribuie în mod esential la iesirea Europei din impasul economic, însa nu aduce beneficii în mod automat: transpunerea la timp a legislatiei este o conditie necesara pentru îndeplinirea obiectivelor de politica stabilite în directive. Citeste mai mult »

Scutiri si exceptari de la plata accizelor

autor: Ilie Popovici

ACCIZE ARMONIZATE
Scutiri generale si speciale

– Produsele accizabile sunt scutite de la plata accizelor daca sunt destinate utilizarii:

a) în contextul relatiilor diplomatice sau consulare;

b) de catre organizatiile internationale recunoscute ca atare de autoritatile publice din România si de catre membrii acestor organizatii, în limitele si în conditiile stabilite prin conventiile internationale privind instituirea acestor organizatii sau prin acorduri de sediu;

c) de catre fortele armate ale oricarui stat parte a Tratatului Atlanticului de Nord, altul decât România, pentru uzul fortelor armate în cauza, pentru personalul civil însotitor sau pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora; Citeste mai mult »

Asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

autor: Adela Safta

Contractul de asigurare de raspundere civila pentru prejudicii produse tertilor si autorizarea asiguratorilor pentru practicarea asigurarii RCA

În conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratorii care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila a vehiculelor pe teritoriul României acorda despagubiri pentru prejudiciile produse prin accidente de vehicule, de care asiguratii raspund delictual fata de terte persoane.

Nu intra sub incidenta asigurarii raspunderea decurgând din executarea unui contract de transport de bunuri efectuat cu titlu oneros. Citeste mai mult »

Procedura ordonantei de plata

Am considerat ca prezinta interes sa tratam despre procedura ordonantei de plata, din cel putin doua considerente practice:
– procedura nu presupune obligatia participarii la sedinta pentru prezentarea avantajelor medierii;
– contine trimiteri speciale aplicabile în cazul proceselor civile în care sunt implicate asociatiile de proprietari.

Institutia ordonantei de plata, ca o procedura in procesele civile, este reglementata prin Titlul IX din Noul Cod de procedura civila, aprobat prin Legea nr. 1.347/2010, republicata, în vigoare de la 1 februarie anul acesta.

Prevederile se aplica creantelor certe, lichide si exigibile constând în obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist si o autoritate contractanta, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de parti prin semnatura ori în alt mod admis de lege. Citeste mai mult »