Arhiva lunii iunie 2013

India: usoara accelerare a cresterii în 2013-2014

autor: Iulia Monica Oehler Sincai

India, a patra mare economie emergenta a lumii (dupa China, Brazilia si urmând îndeaproape Rusia), a înregistrat în 2011-2012 a doua faza de încetinire a ritmului sau de crestere economica într-un interval de mai bine de un deceniu. Guvernul indian este acuzat de mediul de afaceri de“paralizia“ reformelor orientate catre crestere economica.

Potrivit estimarilor din raportul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), “Situatia si perspectivele economiei mondiale“ cu privire la ritmul de crestere a PIB, revizuit în scadere, India a înregistrat în 2012 un ritm de crestere economica de numai 5,5%, comparativ cu 9,6% în 2010 si 6,9% în 2011. Frânarea ritmului de crestere a PIB la nivelul Indiei în 2011 si 2012 este mai pronuntata decât cea înregistrata la nivelul Chinei, însa mai temperata decât cea a PIB al Braziliei. Citeste mai mult »

Finantari nerambursabile pentru formarea personalului

autor: Ioan Medesan

1. Cadrul legislativ

Întrucât gradul de instruire profesionala a personalului reprezinta cea mai economicoasa resursa de investitii si cu un efect economic sigur si sporit, organele centrale decizionale au luat mai multe masuri în acest scop.

Una dintre masuri este si Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 309/ 2009, modificat si completat prin Ordinul nr. 2.106/2011, acesta din urma aducând în totalitate schimbari normative. În continuare vom prezenta numai o parte dintre acestea, situatie în care, persoanele interesate de a  beneficia de aceste facilitati trebuie sa se documenteze sub toate aspectele legislative (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 701/04.10.2011). Citeste mai mult »

Taxa pe Valoarea Adaugata – conform modificarilor si completarilor aduse de O.G. nr. 8/2013

autor: Ilie Popovici

În Monitorul Oficial al României nr. 54/2013 a fost publicata O.G. nr. 8/2013, care aduce modificari si completari importante Codului fiscal si, implicit, T.V.A. Modificarile si completarile legate de T.V.A. au aplicabilitate de la 1 februarie 2013.

În material vom prezenta acele capitole din legislatia de T.V.A. care au suferit modificari si completari importante ca urmare a  actului legislativ mentionat mai sus, precum si a altor acte normative emise de Parlament si Guvern anterior, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2013, ca urmare a unor reglementari emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv regimul operatiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei, locul operatiunilor impozabile, faptul generator si exigibilitatea taxei, baza de impozitare, regimul deducerilor, platitorii de taxa, regimuri speciale de taxa si obligatiile platitorilor. Citeste mai mult »

Închiderea exercitiului bugetar pe anul 2012 la institutiile publice

autor: V. Greceanu

În Monitorul Oficial nr. 63/29.01.2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 71/22.01.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012.

Potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata în MO nr. 454/2008, modificata prin OUG nr. 37/2011, autoritatile publice, ministerele si organele administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile publice autonome sau subordonate acestora au obligatia sa întocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.

Situatiile financiare anuale reprezinta documentele oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului aflat în administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 decembrie 2012. Citeste mai mult »

Contabilitatea si fiscalitatea veniturilor si cheltuielilor organizatiilor fara scop patrimonial

autor: Ilie Popovici

Vom prezenta în prima parte prevederile contabile legate de rezultatul exercitiului, veniturilor si cheltuielilor organizatiilor fara scop patrimonial, iar în partea a doua exemple practice de înregistrari contabile, stabilirea rezultatului exercitiului, a impozitului pe profit, a contributiilor sociale datorate etc.

♦ Contul rezultatului exercitiului cuprinde veniturile si cheltuielile exercitiului financiar, pe feluri de activitati, grupate dupa natura lor, precum si rezultatul exercitiului financiar (excedent/ profit sau deficit/pierdere).

În întelesul reglementarilor contabile, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizeaza în cresteri ale capitalurilor proprii;  Citeste mai mult »

Cumulul pensiilor cu veniturile salariale

La Curtea Constitutionala a fost adusa spre solutionare exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor capitolului IV “Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare” din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International.

Exceptia a fost ridicata cu prilejul judecarii mai multor cauze, la diferite instante din tara, astfel ca CCR a dispus conexarea dosarelor. Citeste mai mult »

Comisia vrea sa usureze viata IMM-urilor

Cele 20,8 milioane de întreprinderi europene mici si mijlocii (IMM-uri) creeaza 85% dintre toate locurile de munca noi din Europa, angajând 2/3 din forta de munca a UE si contribuind în mod semnificativ la inovare si la cresterea economica. Conform principiului „sa gândesti mai întâi la scara mica” si în concordanta cu Small Business Act din 2008, Comisia a pus IMM-urile în centrul agendei sale de reglementare inteligenta pentru sprijinirea cresterii economice si a crearii de locuri de munca în Europa.

Obstacole de natura legislativa

În urma unei ample consultari lansate de Comisie, în jur de 1.000 de IMM-uri si organizatii cu scop lucrativ au identificat topul 10 al celor mai îm-povaratoare acte legislative ale UE. Citeste mai mult »

Îmbunatatirea organizarii si functionarii dialogului social

autor: Florin Pasa

Organizarea si functionarea dialogului social

Dialogul social reprezinta principala forma de comunicare între partenerii sociali. La nivelul Uniunii Europene, în ultima perioada, au fost initiate si adoptate directii de actiune noi pentru a anticipa si a solutiona favorabil provocarile procesului de globalizare, prin realizarea de strategii moderne care sa asigure dreptatea sociala si competitivitatea economica în conditiile stabilitatii si dezvoltarii în continuare a comunitatilor.

În acest context, dezvoltarea parteneriatului social si a societatii civile au devenit procese istorice si culturale strâns legate si conditionate de realitate, de mentalitatile si valorile umane, de cultura si dezvoltarea fiecarei comunitati în parte. Odata cu extinderea Uniunii Europene, dialogul dintre partenerii sociali înregistreaza o maturitate istorica în care toleranta, responsabilitatea sociala, recunoasterea pluralismului si apararea drepturilor au devenit caracteristici culturale ale comunitatilor. Citeste mai mult »

Controlul datelor declarate privind veniturile din salarii

autor: Benedict Ionescu

Baza legala si obligatiile platitorilor

Controlul datelor declarate privind veniturile din salarii are la baza urmatoarele reglementari:
– Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Hotarârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
– Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Citeste mai mult »

Înregistrarea acordurilor privind declararea si plata contributiilor sociale

autor: Adela Safta

Obligatia cetatenilor de a „contribui, prin impozite si taxe, la cheltuielile publice“ potrivit prevederilor constitutionale, respectiv cele cuprinse în Constitutia României, la capitolul III „Îndatoriri fundamentale“ este deopotriva aplicabila si cetatenilor români dar si nerezidentului, diferenta o face doar procedura stabilita în viziunea legiuitorului.

Conform art. 7 din Codul fiscal pct. 17, nerezident se defineste ca fiind – orice persoana juridica straina, orice persoana fizica nerezidenta si orice alte entitati straine, inclusiv organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fara personalitate juridica, care nu sunt înregistrate în România, potrivit legii. Citeste mai mult »