Arhiva lunii iulie 2013

Gestiunea delegata a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

Recent, in temeiul dispozitiilor O.U.G. nr. 13/2008, a fost republicata Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, lege care este – in aceasta forma – in vigoare de la data de 11 februarie a.c.

Ne folosim de acest prilej pentru a relua citeva din dispozitiile legii, si anume cu privire la delegarea de gestiune, precum si in cepriveste drrepturile si obligasiile operatorilor si ale utilizatorilor.

Pentru cei interesati am realizat si un compendiu legislativ al actelor normative in materie. Citeste mai mult »

Auditul intern si urmarirea inventarierii patrimoniului public

autor: Eduard Lucian Bolchi

Scopul acestui proces de audit public intern este stabilirea modului in care s-au facut clasificarile (gruparile) si evaluarile tuturor bunurilor si resurselor patrimoniale publice. Identificarea obiectelor de inventar se va face prin analiza documentelor, completarea chestionarelor, interviuri, urmarirea descrierilor detaliate, coroborarea si verificarea informatiilor obtinute, iar acolo unde este cazul, chiar prin observare directa.

Gruparea obiectelor care constituie patrimoniul public se poate face de catre auditorii interni in functie de: valoare, destinatiile utilizarilor, drepturile de folosinta, locatia depozitarii, originile sau provenienta de la emitentii externi (inter-)nationali ori interni (individuali sau colaborativi), inclusiv pentru datele si bunurile produse si folosite de catre insesi entitatile publice (in regie proprie). De asemenea, in functie de sursele datelor, obiectele de inventar pot fi clasificate si controlate de catre A.P.I. ca provenind de la salariati individuali ori grupati in functie de activitati, proiecte, obiective indeplinite (dupa atributii de serviciu si responsabilitati), sau structuri organizationale. Citeste mai mult »

Evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare

autor: Stefan Constantin

Temeiul legal care sta la baza in tratarea temei:
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/20 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene (Directia a IV si a VII-a a comunitatilor Economice Europene), publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 766 si 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificarile si completarle ulterioare.

Definirea termenului “instrument financiar”

La pct. 127 din Reglementarile contabile conforme cu Directivele Europene aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055/20.X.2009 se mentioneaza ca, prin derogare de la regulile generale de evaluare prevazute de prezentele reglementari si sub rezerva conditiilor prevazute la pct. 140 la 142, entitatile pot evalua in situatiile financiare anuale consolidate instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, la valoarea justa. Citeste mai mult »

Limitarea practicilor comerciale incorecte

Comisia Europeana a definit o serie de actiuni menite sa combata in intreaga UE practicile comerciale agresive, cum ar fi falsele oferte „gratuite”, publicitatea de tip „capcana si deturnare“ la produse care nu pot fi furnizate si indemnurile adresate copiilor. La cinci ani de la intrarea in vigoare a Directivei privind practicile comerciale neloiale, Comisia a reexaminat aplicarea acesteia si a anuntat masuri de intensificare a procesului de asigurare a respectarii normelor, in vederea sporirii increderii cetatenilor atunci cand fac cumparaturi pe piata interna a Europei.

Initiativa se inscrie in eforturile de stimulare a increderii consumatorilor, depuse de Comisie, in conformitate cu Agenda consumatorului european. Atunci cand fac cumparaturi online in alte state ale UE, consumatorii pot alege dintr-o paleta de produse de pana la 16 ori mai mare, dar 60% din consumatori nu profita inca de acest avantaj. Prin urmare, consumatorii nu beneficiaza pe deplin de varietatea de alegere si de preturile mai mici existente pe piata unica. Citeste mai mult »

Colectarea creantelor fiscale

autor: Ilie Popovici

Reglementari generale

Colectarea creantelor fiscale
– Colectarea consta in exercitarea actiunilor care au ca scop stingerea creantelor fiscale.
Colectarea creantelor fiscale se face in temeiul unui titlu de creanta sau al unui titlu executoriu, dupa caz.

–  Titlul de creanta este actul prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala, intocmit de organele competente sau de persoanele indreptatite, potrivit legii.

–  Titlul de creanta este actul prin care, potrivit legii, se stabileste si se individualizeaza obligatia de plata privind creantele fiscale, intocmit de organele competente sau de alte persoane indreptatite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:
a) decizia de impunere;
b) declaratia fiscala;
c) decizia referitoare la obligatii de plata accesorii; Citeste mai mult »

Stabilirea despagubirilor vehiculelor

autor: Adela Safta

Despagubirile se stabilesc in conformitate cu art. 54 din Legea3 nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza politei RCA, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, pe baza elementelor cuprinse in formularul „Constatare amiabila de accident“ ori pe baza actelor eliberate de persoanele care au competente sa constate accidentele de vehicule, pe baza instiintarii sau a procesului-verbal de constatare a pagubelor intocmit de asigurator, precum si a oricaror mijloace de proba, ori prin hotarare judecatoreasca.

Stabilirea despagubirilor se poate face in cazurile in care, din documentele existente in dosarul de dauna – constatare amiabila de accident, acte eliberate de persoanele care au competente sa constate accidentele de vehicule, instiintare, procesul-verbal de constatare a pagubelor intocmit de asigurator sau alte mijloace de proba – rezulta raspunderea civila a proprietarului sau a conducatorului vehiculului asigurat in producerea pagubei, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului suferit. Citeste mai mult »

Munca pe timp de noapte

autor: Nicolae Ion Popescu

1. Reglementarea activitatii pe timp de noapte

Potrivit Codului muncii, munca de noapte reuneste activitatile prestate in intervalul orar 22.00 si 6.00. Astfel, salariatul de noapte este angajatul care efectueaza munca intre 22.00 si 6.00, cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru.

Totodata, este considerat angajat de noapte si persoana care munceste pe timpul noptii in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru.

Salariatii care urmeaza sa desfasoare munca nocturna sunt supusi, inainte de inceperea activitatii, unui examen medical gratuit. Examenul se va face, ulterior, periodic.

Codul muncii precizeaza, insa, ca durata normala a timpului de lucru, in cazul salariatului de noapte, nu va depasi o medie de 8 ore pe zi, calculata pe o perioada de referinta de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul saptamanal.   Citeste mai mult »

Sfaturi de la APDRP privind realizarea proiectelor pe PNDR – greseli frecvente

Prin PNDR, Romania a avut alocate, pentru perioada 2007 – 2013, fonduri nerambursabile de aproximativ 10 miliarde euro pentru investitii in agricultura si dezvoltare rurala.
Doritorii depun la sediile Oficiilor Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, in timpul sesiunilor de primire a proiectelor, un dosar cuprinzand cererea de finantare care detaliaza investitia propusa, impreuna cu alte acte necesare, depinzand de Masura accesata si tipul de investitie.

♦ Printre problemele frecvente cu care se confrunta solicitantii de fonduri europene sunt cele legate de:
– asigurarea cofinantarii private;
– lipsa unor avize si certificate necesare din cauza depunerii cu intarziere a actelor pentru obtinerea acestora;
– lipsa actelor care dovedesc proprietatea sau folosinta;
– nedepunerea tuturor actelor la dosar;
– supradimensionarea financiara a proiectelor. Citeste mai mult »

Auditarea publica interna a inventarierilor

autor: Eduard Lucian Bolchi

În domeniul inventarierii bunurilor din cadrul organizatiilor publice (inclusiv pentru punctele de lucru sau in ceea ce priveste entitatile subordonate ori aflate in coordonare), auditul public intern (sintagma prescurtata in continuare si A.P.I.), examineaza totalitatea informatiilor rezultate din urmarirea si cuantificarea modurilor in care au fost stabilite bunurile si s-au repartizat locurile depozitarii, indiferent de frecventa utilizarilor sau de forma, starea, valoarea, destinatia acestora (initiale, innoite si reevaluate), in scopul asigurarii ca toate operatiile au fost corect efectuate, iar resursele institutionale sunt cunoscute si folosite intr-un mod optim sau, in mod contrar, pentru depistarea inadvertentelor dintre datele detinute si procedurile de activitate, avand drept consecinta schimbarea politicilor pentru diminuarea si stoparea pericolelor si vulnerabilitatilor asociate. Citeste mai mult »

Registrul-jurnal de încasari si plati

autor: Adela Safta

Registrul–jurnal de încasari si plati serveste ca:
- document de înregistrare a încasarilor si platilor aferente activitatii persoanelor care conduc contabilitatea în partida simpla;
- proba în litigii.

Registrul–jurnal de încasari si plati se întocmeste într-un singur exemplar, facandu-se înregistrarea operatiunilor efectuate pe baza documentelor justificative, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si înregistrat la organul fiscal teritorial.
Numerotarea filelor se face în ordine crescatoare, iar dupa completarea integrala se deschide un nou registru înregistrat si parafat, care va fi numerotat în ordine crescatoare. Citeste mai mult »