Arhiva lunii august 2013

Analiza echilibrului financiar al intreprinderii pornind de la situatiile financiare prelucrate

autor:  Ioana MOCIAR

Analiza echilibrului financiar a patrimoniului intreprinderii urmareste reflectarea raportului de egalitate dintre sursele de finantare si utilizarile resurselor financiare dintre veniturile si cheltuielile aferente, desfasurarea activitatii firmei pe termene (termen lung, termen mediu, termen scurt) si pe principalele sale componente functionale (exploatare, financiar, exceptional).

Analiza financiara evidentiaza modalitatile  de realizare a echilibrului financiar avand ca obiective:
– echilibru pe termen lung cand se acopera capitalul permanent cu activele imobilizate (fondul de rulment);
– echilibru curent, cand se compara activele circulante cu obligatiile pe termen scurt (nevoia de fond de rulment);
– echilibru pe termen scurt, cand se compara fondul de rulment cu nevoia de fond de rulment (trezoreria). Citeste mai mult »

Venituri din cedarea folosintei bunurilor

autor: Ilie POPOVICI

Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor

lVeniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal, incepand cu anul fiscal urmator califica aceste venituri in categoria venituri din activitati independente si le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru aceasta categorie. In aplicarea acestei reglementari se va emite ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Citeste mai mult »

Piata japoneza a muncii

autor: Radu SERBAN

Japonia are abilitatea de a-si adapta piata muncii la realitati. Conform unui proverb stravechi („seiko udoku”), pe vreme buna japonezul munceste la camp, iar pe ploaie – citeste. In termeni economici, Japonia aplica masuri sociale anticiclice: cand economia incepe sa se revigoreze, aplica reforme, inclusiv de liberalizare a pietei muncii.

1. Caracteristici de baza

Practicile postbelice pe piata muncii, cu garantia angajarii pe termen lung, sau chiar pe viata si cu salarii corelate cu vechimea in munca (asa numitul sistem „seniorial”) s-au mai schimbat treptat, dupa criza economica din anii ‘90. Citeste mai mult »

Comisia Europeana – revizuire „in jos“ a prognozei pentru 2013

autor: Cornel ALBU

La 15 martie 2013, Comisia Europeana a dat publicitatii Raportul conjunctural de „iarna“ („European Economic Forecast – Winter 2013“), care prezinta evolutia situatiei economice in 2013 pe ansamblul UE si Zonei euro si pe fiecare tara membra, precum si o prognoza a acesteia pentru 2014. Spre deosebire de Raportul similar de „toamna“ (publicat in 8 noiembrie 2012),  in  noul Raport estimarile privind ritmurile de crestere economica pentru 2013 sunt revizuite usor in „jos“, in contextul noului climat economic si financiar intern mai nefavorabil inregistrat in trimestrul IV 2012 si primele doua luni ale anului curent.

Pentru 2014 prognozele actuale de crestere economica au fost mentinute la acelasi nivel pentru ambele zone, in contextul relansarii previzibile a cererii interne, dar si externe, in a doua parte a anului viitor. In context, de mentionat faptul ca, PIB mondial este prognozat sa creasca cu 3,9% in 2014 (3,2% ritm estimat in 2013), iar volumul comertului international cu 5,8% (3,5% in 2013). Citeste mai mult »

Consultanta agricola

autor: Scholtz BÉLA

În vederea eficientizarii administratiei publice atat la nivel central, cat mai ales local, in perioada actuala avem nevoie de o reorganizare si in sectorul agricol, iar una dintre prioritatile in acest sens ar fi reorganizarea Camerelor Agricole, prin reinfiintarea Consultantei Agricole in sectorul public, respectiv, crearea pe baza alegerilor din randul fermierilor, producatorilor, managerilor agricoli a Camerelor Agricole in sectorul privat.

La ora actuala, exista un proiect de lege privind reinfiintarea consultantei agricole in sectorul public, avand drept scop primordial sprijinirea fermierilor privati, a fermelor familiale, dar, in functie de solicitari, si a societatilor, asociatiilor agricole existente sau in curs de infiintare. Citeste mai mult »

Controlul aplicarii/incetarii aplicarii sistemului TVA la incasare

autor: Stere BARA

Controlul aplicarii/ incetarii aplicarii sistemului TVA la incasare are la baza urmatoarele reglementari:
– Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1529 din 10 octombrie 2012  pentru aprobarea modelului si continutului formularului (097) „Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare“, publicat in Monitorul Oficial nr.707 din 16 octombrie 2012.

Respectarea conditiilor de aplicare/ incetare a aplicarii sistemului TVA la incasare

Formularul (097) „Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare“ se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 din Le-gea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care au obligatia sa notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la incasare sau cu privire la incetarea aplicarii acestui sistem, in conditiile prevazute de art. 1563 alin. (11) si (12) din Codul fiscal. Citeste mai mult »

Aspecte fiscale si contabile in cadrul intreprinderii individuale

autor: Adriana Ion

1. Sediul materiei. Notiune

Sediul materiei privind reglementarea accesului la activitatea economica, procedura de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii si regimul juridic al persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati economice se afla in dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile ulterioare.

În conformitate cu art. 1 alin. (2) – (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, prevederile acesteia nu se aplica: profesiilor liberale, precum si acelor activitati economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale; acelor activitati economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restrictii de desfasurare sau alte interdictii; activitatilor de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, care se autorizeaza in conditiile legii speciale; in cazul serviciilor prestate in contextul libertatii de prestare transfrontaliera a serviciilor, astfel cum este ea prevazuta la art. 49 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene. Citeste mai mult »

Venituri din salarii

autor: Ilie Popovici

Definirea veniturilor din salarii

Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.

Veniturile de natura salariala prevazute la art. 55 din Codul fiscal, denumite in continuare venituri din salarii, sunt venituri din activitati dependente, daca sunt indeplinite urmatoarele criterii:
– partile care intra in relatia de munca, denumite in continuare angajator si angajat, stabilesc de la inceput: felul activitatii, timpul de lucru si locul desfasurarii activitatii;
– partea care utilizeaza forta de munca pune la dispozitia celeilalte parti mijloacele de munca, cum ar fi: spatii cu inzestrare corespunzatoare, imbracaminte speciala, unelte de munca si altele asemenea; Citeste mai mult »

Consideratii privind bugetul asigurarilor pentru somaj

autor: Claudiu George Bocean

1. Cadrul legal

La sfarsitul lunii februarie a fost adoptat bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2013, acesta intrand in vigoare cu data de 25 februarie 2013. Bugetul asigurarilor pentru somaj se inscrie intr-o politica economica prudenta, fara a angaja cresteri ale veniturilor persoanelor dependente de stat (someri) si nu modifica substantial legislatia fiscala existenta.

Bugetul asigurarilor pentru somaj este stabilit prin Legea nr. 6/2013 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 107, din 22 februarie 2013. Citeste mai mult »

Ce vor autoritatile pentru 2014 – 2020?

In cadrul atelierului de lucru ”Capacitatea de absorbtie a României 2014 – 2020. Spre o gestionare mai eficienta a fondurilor structurale” din 15 martie 2013, de la Palatul Parlamentului, specialistii in fonduri europene din cadrul autoritatilor au aratat ca pentru 2014 – 2020 acestea tind catre simplificare, concentrare si uniformizare.

Schimbarea importanta anuntata de dl. Gabriel Fripu (director general Directia Generala Programe Europene, MDRAP) se refera la simplificarea documentatiei solicitate la finantare. Astfel, analiza cost-beneficiu ar putea fi scoasa pentru acele proiecte care in mod real nu necesita o asemenea analiza, cum ar fi, de exemplu, reabilitarea unei scoli. Citeste mai mult »