Arhiva lunii octombrie 2013

Auditarea interna a raspunsului la incidentele din aria T.I. (I)

autor: Eduard Lucian BOLCHI

In domeniile asigurarii si respectarii politicilor de securitate, al recuperarii datelor si continuitatii activitatilor care privesc tehnologia informatiei, (locutiune prescurtata T.I.), auditul public intern (sintagma denumita in continuare si A.P.I.), are datoria de a urmari functionalitatea, reexaminarea si actualizarea (sau lipsa) aplicarii procedurilor, bunelor practici, planificarii mecanismelor, alocarii resurselor (umane, financiare, tehnologice, energetice, temporale, informationale, de utilitati), care se refera la urmarirea continua, detectarea, avertizarea, recunoasterea, inlaturarea oportuna si adecvata a semnalelor care arata aparitia primejdiilor si a vulnerabilitatilor asociate, interne si exterioare organizatiilor publice, determinarea marimii pericolelor si a pagubelor provocate de catre acestea. Citeste mai mult »

Alte contributii si taxe

autor: Ilie POPOVICI

Obligatiile persoanelor juridice angajatoare in cazul in care nu se angajeaza persoane cu handicap

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati. Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute la alineatul precedent, pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:

a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap; Citeste mai mult »

Audierea publica “Regionalizarea Romaniei – intre pericole si oportunitati”

Coalitia 52, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, din cadrul Universitatii Babes Bolyai si Academia de Advocacy au initiat audierea publica “Regionalizarea Romaniei – intre pericole si oportunitati” care a avut loc la Cluj-Napoca, in data de 28 martie 2013, in Aula Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor.

Organizatorii au adresat celor interesati invitatia de a transmite opinii in scris si/sau sa participe la audiere.
Un prim demers sistematic initiat a fost audierea publica “Regionalizarea Romaniei – de ce?”, de la Timisoara, organizata in noiembrie 2012, de catre Academia de Advocacy. Argumentele care au fost sintetizate in noiembrie 2012 sunt generice, aparent contradictorii, cu privire la nevoia de regionalizare a tarii. Tocmai din acest motiv, a fost apreciata oportuna si indispensabila continuarea dezbaterii publice cu privire la nevoia de re-gionalizare a Romaniei, mergand mai departe de la acest prim rezultat obtinut. Citeste mai mult »

Consideratii privind bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

autor: Claudiu George BOCEAN

1. Cadrul legislativ

La sfarsitul lunii decembrie a fost adoptat bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate la nivelul anului 2013. Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se inscrie intr-o politica economica prudenta si nu modifica substantial legislatia fiscala existenta.

Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate este stabilit prin Legea Nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 106 din 22 februarie 2013. Citeste mai mult »

Regimul juridic si contabilitatea societatilor cooperative

autor: Ilie POPOVICI

Daca in prima parte a materialului prezentam regimul juridic si contabil al societatilor cooperative, in partea a doua prezentam operatiuni legate de subscrierea, majorarea si reducerea capitalului social, constituirea rezervelor, repartizarea rezultatului, reevaluarea imobilizarilor, rezultatul inventarierii, operatiuni de leasing financiar si operational, de constituirea de provizioane, cu calculul si inregistrarea taxei pe valoarea adaugata atunci cand este cazul.

Societatea cooperativa este o asociatie economica de persoane fizice si/sau juridice, constituite pe baza consimtamantului liber exprimat de acestea, in scopul promovarii intereselor economice, sociale si culturale ale membrilor cooperatori, fiind detinuta in comun si controlata democratic de catre membrii sai. Citeste mai mult »

Kuweit – o poveste de succes a lumii arabe

autor: Iulia Monica OEHLER-SINCAI

Inca din 1963, diplomatia romano-kuweitiana a fost ridicata la rang de ambasada, in luna curenta implinindu-se o jumatate de secol.

Kuweit! Sau, in traducere din araba: „fortareata construita langa apa“. Pentru ca statul este situat in Peninsula Arabica si pentru ca, gazduieste, in largul coastelor de nord-est Insula Bubiyan, cu un relief de campie – fiind si cea mai mare insula din cele noua pe care le are Kuweitul –  iar in partea de vest teritoriul seamana cu o delta in care se oglindesc Muntii Ad Dibdiba cu altitudini de pana la 306 metri. In est, re-lativ tanarul stat kuweitian are deschidere la Golful Persic. Citeste mai mult »

Decizia de solutionare a contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale

autor: Adela SAFTA

In conformitate cu prevederile art. 41 din Codul de procedura fiscala, decizia de solutionare este actul administrativ fiscal emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale.

Ordinul nr. 450 din 19 aprilie 2013 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Posibilitatea de contestare

Orice persoana care formuleaza o contestatie pentru lipsa unui act administrativ fiscal trebuie sa demonstreze dreptul sau sau interesul legitim lezat. Citeste mai mult »

Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale restante: reglementari modificate

autor: V. IANCU

Prin Ordonanta de urgenta nr. 12 din 8 martie 2013, data pentru pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene, au fost aduse modificari si completari la o serie de acte normative cu implicatii de natura fiscala.

In cele ce urmeaza, notam principalele amendamente aduse la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, publicata in Monitorul Oficial nr. 200/2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Citeste mai mult »

Salarizarea personalului bugetar

autor: Florin PASA

1. Situatia actuala

Avand in vedere ca Legea nr.330/2009 nu s-a putut aplica in anul 2010 deoarece mai multe prevederi au fost contestate, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a initiat Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.

Potrivit acestui act normativ in categoria personalului bugetar intra personalul incadrat pe baza contractului individual de munca, personalul care ocupa functii de demnitate publica si cel asimilat acestuia, precum si personalul care beneficiaza de statute speciale, inclusiv functionarii publici. Citeste mai mult »

Contabilitatea operatiunilor de leasing

autori: Dumitru VISAN, Corneliu BURADA, Claudia BURTESCU, Dorina LUTA

In legislatia nationala leasingul este definit ca fiind „operatiunea prin care o parte, denumita locator/finantator, transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun, al carui proprietar este, celeilalte parti, denumita locatar/utilizator, la solicitatrea acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing. La sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al locatarului/utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractual de leasing fara a schimba natura leasingului ori de a inceta raporturile contractuale”.

Leasingul presupune, in principiu, doua contracte: unul de vanzare-cumparare, incheiat intre producator, ca vanzator, si o societate de leasing, care crediteaza operatiunea de leasing in calitate de cumparator si un contract de locatie incheiat intre societatea  de leasing si un tert beneficiar. Citeste mai mult »