Arhiva lunii noiembrie 2013

Competenta organului fiscal

autor: Ilie POPOVICI

Competenta generala

Organele fiscale au competenta generala privind administrarea creantelor fiscale, exercitarea controlului si emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale in materie fiscala.

In cazul impozitului pe venit si al contributiilor sociale, prin hotarare a Guvernului se poate stabili alta competenta speciala de administrare.

Impozitele, taxele si alte sume care se datoreaza, potrivit legii, in vama sunt administrate de catre organele vamale.

Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, si unitatile sale teritoriale au competenta generala in ceea ce priveste administrarea, exercitarea controlului si emiterea normelor de aplicare cu privire la creantele fiscale ce se cuvin bugetului general consolidat, care, potrivit legii, sunt date in competenta lor de administrare. In scopul administrarii unitare a acestor creante, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite instructiuni in conditiile legii. Citeste mai mult »

POSDRU: Instructiunea privind depunerea in format electronic a documentelor pentru rambursare, publicata spre consultare

AMPOSDRU a publicat, spre consultare, Instructiunea nr. 69 privind documentele justificative aferente fiecarei cereri de rambursare. Instructiunea a fost emisa in conditiile in care, in vederea eficientizarii verificarii cererilor de rambursare, incepand cu data de 22 aprilie 2013, documentele justificative aferente fiecarei cereri de rambursare urmeaza a fi depuse de catre beneficiari exclusiv in format electronic.

Redam, mai jos, forma de proiect propusa spre consultare, cu drept de sugestii, comentarii si propuneri pana pe 25 aprilie a.c.

INSTRUCTIUNEA Nr. …
privind documentele justificative din esantion aferente fiecarei cereri de rambursare depuse in cadrul proiectelor grant/strategice finantate din POSDRU 2007 – 2013 Citeste mai mult »

Controlul veniturilor realizate din Romania

autor: Benedict IONESCU

Controlul datelor declarate de persoanele fizice referitoare la veniturile realizate din Romania in anul fiscal are la baza prevederile cuprinse in Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si dispozitiile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/ 2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Veniturile in bani si/sau in natura din Romania realizate de catre persoanele fizice, in mod individual sau intr-o forma de asociere, se declara prin intermediul formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania“, cod 14.13.01.13 si provin din:
– activitati independente;
– cedarea folosintei bunurilor; Citeste mai mult »

Antrepozit fiscal. Regimul de antrepozitare

autor: Adela SAFTA

Antrepozit fiscal, conform prevederilor art. 4 lit. (b) din Directiva 92/12/CEE, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Ordonanta de urgenta a fost adoptata in scopul armonizarii legislatiei nationale in domeniul antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile cu prevederile europene in aceasta materie. Citeste mai mult »

Programe flexibile de lucru

autor: Iulian POPESCU

1. Tipuri de programe flexibile potrivit Codului muncii

In legislatia din Romania (Codul muncii) exista stipulate mai multe optiuni de munca flexibila, la care angajatorul poate apela in functie de nevoile companiei si/sau ale angajatilor:

– Repartizare inegala a timpului de lucru in cadrul saptamanii, sau durata zilnica a timpului de munca mai mica sau mai mare de 8 ore;

– „In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate, se poate opta si pentru o repartizare inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40 de ore pe saptamana.” (Art. 110, alin. 2); Citeste mai mult »

Raportul de drept material fiscal – dispozitii procedurale generale

autor: Ilie POPOVICI

In prezentarea materialului avem in vedere legislatia aplicabila in materie in anul 2013, respectiv Codul de procedura fiscala si Normele metodologice de aplicare, instructiuni si proceduri aprobate prin ordine ale ministrului finantelor – presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, facând trimiteri acolo unde este cazul, la Codul civil si Codul de procedura civila.

Modificarile care opereaza din anul 2013 in Codul de procedura fiscala sunt prezentate un fond la culoare, in timp ce prevederile din normele metodologice, din instructiuni si proceduri, din Codul civil si Codul de procedura civila sunt prezentate cu caractere inclinate. Citeste mai mult »

Contributii la Fondul Cultural National

autor: Ilie POPOVICI

Veniturile proprii ale Fondului Cultural National provin din urmatoarele surse:

a) o cota de 5% din incasarile realizate de operatorii economici din vanzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, in conditiile legii, dupa bunuri culturale mobile aflate in proprietate publica ori dupa monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate in proprietate publica;

b) o cota de 5% din incasarile realizate de operatorii economici din vanzarea, prin licitatie publica, a bunurilor culturale mobile;

c) o cota de 2% din incasarile realizate de agentiile imobiliare din vanzarea imobilelor monumente istorice; Citeste mai mult »

Aspecte juridice si economice ale contractului international de lohn si importanta aplicarii corecte a regulilor Incoterms 2010

autor: Ioana Mociar

Determinarea obiectului contractului se face de catre partile contractante prin inserarea in cuprinsul acestuia a obligatiilor ce revin fiecaruia dintre ele precum si prin indicarea caracteristicilor tehnice si calitative specifice produsului, cantitatea pretul unitar valoarea, si repartitia pe culori si marimi.

Descrierea produselor se completeaza cu piese desemnate si detalii pe elemente componente. Elementul cel mai important de individualizare fizica a produsului este modelul omologat de catre parti, el se executa de catre unitatea producatoare, fie dupa modelul original al cumparatorului, fie dupa documentatia tehnica pusa la dispozitia vanzatorului de catre acesta, si se pastreaza la unitatea producatoare. Citeste mai mult »

OCDE : crestere lenta in 2013 si relansare moderata in 2014

autor:  Cornel ALBU

Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), care numara in prezent 34 de tari, a dat publicitatii, la 29 mai 2013, cel de-al 93-lea Raport conjunctural semestrial de la infiintarea acesteia (1961), respectiv „OECD – Economic Outlook“.

Potrivit aprecierilor Secretarului general adjunct si Economist sef al Organizatiei, Pier Carlo PADOAN, expuse in editorialul ce precede acest Raport, cresterea economica pe ansamblul zonei OCDE s-a incetinit din nou in 2012, ca si in  2011, dupa relativa redresare inregistrata in 2010. In 2013 se prognozeaza o relativa stagnare a ritmului de crestere a PIB la nivelul anului 2012, urmand ca abia in 2014 sa aiba loc o relansare a cresterii econo-mice, fara insa sa se atinga nivelul din 2010. Citeste mai mult »

Regionalizarea Romaniei – De ce? – sinteza audierii publice –

Regionalizarea Romaniei prezinta perspective, mize si oportunitati reale, istorice pentru fiecare cetatean, dar si provocari pe masura.

“Agenda Teritoriala a Uniunii Europene 2020 – Spre o Europa inteligenta, durabila si favorabila incluziunii, compusa din regiuni diverse” (ATUE 2020), adoptata in 19 mai 2011, reafirma drept obiectiv comun al UE coeziunea teritoriala.

“Consideram ca obiectivele UE definite in Strategia Europa 2020 pentru crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii pot fi indeplinite doar daca se ia in considerare dimensiunea teritoriala a strategiei, intrucat oportunitatile de dezvoltare variaza de la o regiune la alta.” Citeste mai mult »