Arhiva lunii decembrie 2013

Implicatiile Codului vamal in Codul fiscal si interferenta dintre ele pentru Titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata“

autor: V. GRECEANU

Vom sintetiza prevederile Codului fiscal cu privire la TVA (cu cele doua forme de incasare: la facturare si la incasare), in general si pe cele care au tangenta cu Codul vamal, in particular.

1. Definitia taxei pe valoare adaugata (art. 125 din Legea nr. 571/2003, modificata prin Legea nr. 343/2006):
„Taxa pe valoarea adaugata (TVA) este un impozit indirect datorat la bugetul statului si care este colectat conform prevederilor prezentului titlu VI“.

2. Baza de impozitare reprezinta contravaloarea unei livrari de bunuri sau prestari de servicii impozabile, a unui import impozabil sau a unei achizitii intracomunitare impozabile, stabilite conform cap. VII. (art. 125.1 pct. 5). Citeste mai mult »

Obiective ale controlului distribuirii sumelor platite in contul unic

autor: Ion BANESCU

Controlul distribuirii sumelor platite de contribuabili in contul unic are la baza aplicarea dispozitiilor Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1314/ 2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, cu modificarile si completarile ulterioare.

Controlul aplicarii regulilor generale privind plata, distribuirea sumelor si stingerea obligatiilor fiscale

Obiectivele controlului vizeaza aplicarea regulilor generale referitoare la plata, distribuirea sumelor si stingerea obligatiilor fiscale, care pot fi sintetizate astfel: Citeste mai mult »

CATAR for national reprezentativ pentru fermele mici si gospodariile taranesti

2012 a fost Anul International al Cooperativelor. Cu toate acestea, exista un stat membru al Uniunii Europene in care organizatiile cooperatiste sunt, practic, inexistente. Mai mult chiar, in Romania, conceptul este respins chiar de cei care au cel mai mult de castigat: comunitatea rurala.

Nu a fost intotdeauna asa. Contrar perceptiei populare, miscarea cooperatista a fost infloritoare si larg raspandita in Romania inainte de colectivizarea de catre comunisti a productiei agricole. In 1938, existau 8.000 intreprinderi cooperatiste in Romania. Aproximativ 1,4 milioane de gospodarii romanesti erau actionari in cooperative, majoritatea dintre ele in comunitatile rurale. Comunismul a redenumit cooperarea, in mod cinic, colectivizare si a sters memoria colectiva a miscarii de cooperare dinainte de razboi. Din 1989, nu a existat practic nici un progres in redresarea situatiei. Citeste mai mult »

Actele emise de organele fiscale

autor: Ilie POPOVICI

Notiunea de act administrativ fiscal

In intelesul Codului de procedura fiscala, actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale.

Solutia fiscala individuala anticipata si acordul de pret in avans

Solutia fiscala individuala anticipata este actul administrativ emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului referitoare la reglementarea unor situatii fiscale de fapt viitoare. Situatia fiscala de fapt viitoare se apreciaza in functie de data depunerii cererii. Citeste mai mult »

Invatamantul si piata fortei de munca

autor: Barbu Gh. PETRESCU

1. Corelatia dintre invatamant si piata fortei de munca

Din perspectiva raporturilor dintre invatamant si piata fortei de munca, o importanta majora o are contactul cu piata bunurilor de capital, in special a capitalului fizic.

Cresterea si dezvoltarea unei natiuni se sprijina, intre altele, pe doi factori de productie esentiali, adica pe capitalul uman si pe capitalul fizic. In termenii cererii si ai ofertei si unul si celalalt se obiectiveaza pe piete specifice. Citeste mai mult »

Adaptarea la schimbarile climatice

Comisia Europeana a prezentat un pachet care consta in doua parti. Strategia UE privind adaptarea la schimbarile climatice stabileste un cadru si mecanisme pentru cresterea nivelului de pregatire al UE pentru impacturile climatice actuale si viitoare. De asemenea, printr-o masura conexa, Comisia a adoptat o Carte verde privind asigurarile in contextul dezastrelor naturale si al celor provocate de om. Aceasta consultare publica lanseaza o ampla dezbatere privind disponibilitatea si caracterul adecvat al optiunilor de asigurare existente.

Strategia se concentreaza asupra a trei obiective cheie
– Promovarea luarii de masuri de catre statele membre: Comisia va incuraja toate statele membre sa adopte strategii de adaptare cuprinzatoare (in prezent, 15 state membre au strategii) si va oferi finantare pentru a le ajuta sa-si consolideze capacitatile de adaptare si sa ia masuri. De asemenea, Comisia va sprijini adaptarea in marile orase prin lansarea unui angajament voluntar bazat pe initiativa Conventia Primarilor. Citeste mai mult »