Sinteza sanctiunilor, cu temeiul legal, care se pot aplica pentru aceeasi fapta de nevarsare a impozitelor sau a contributiilor cu retinere la sursa

autor:  dr. N. Grigorie-Lacrita

In baza actualelor prevederi legale, in cazul in care un contribuabil se inregistreaza cu contributii si/sau cu impozite cu stopaj la sursa restante la plata, organele fiscale sunt obligate sa aplice urmatoarele sanctiuni: ● sa calculeze majorari/dobanzi fiscale; ● sa calculeze penalitati; ● sa aplice amenzi; ● sa intocmeasca sesizari penale (pe care sa le inainteze la Parchet); n sa aplice alte sanctiuni dintre cele prevazute prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. In cele ce urmeaza se prezinta o sinteza a acestor sanctiuni, cu precizarea actului normativ care le reglementeaza.

■ Dobanzi de intarziere – Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, art. 120.

Nivelul dobanzii este de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere.

 

■ Penalitati de intarziere – Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, art. 1201.

Nivelul penalitatii de intarziere se stabileste astfel:

- daca stingerea se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta, nu se datoreaza penalitati pentru obligatiile fiscale principale stinse;

- daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, nivelul penalitatii este de 5% din obligatiile fiscale principale stinse;

- dupa implinirea termenului prevazut la lit. b), nivelul penalitatii este de 15% din obligatiile fiscale principale ramase nestinse.

 

■ Amenzi

● Art. 219 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala

Retinerea si nevarsarea in totalitate a impozitelor si contributiilor cu retinere la sursa se sanctioneaza astfel:

- cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt de pana la 50.000 lei inclusiv;

- cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt cuprinse intre 50.000 lei si 100.000 lei inclusiv;

- cu amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt mai mari de 100.000 lei.

● Art. 144 si 145 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

- nerespectarea termenelor prevazute de lege pentru plata contributiei de asigurari sociale se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei;

- neplata de catre angajator, timp de 3 luni consecutiv, in conditiile legii, a contributiei de asigurari sociale la bugetul asigurarilor sociale de stat, se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;

- neplata, timp de 3 luni consecutiv, in conditiile legii, a contributiei de asigurari sociale datorate de asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV din Legea nr. 263/2010 se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;

- fapta persoanei de a nu vira, pentru o perioada de 3 luni consecutiv, la bugetul asigurarilor sociale de stat, contributia de asigurari sociale retinuta de la asigurat se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei.

● Art. 47, 48 si 49 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

- refuzul nejustificat de plata a indemnizatiilor se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei;

- calculul si plata eronata a indemnizatiilor se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei.

(Citeste mai mult in revista „Impozite si taxe“ nr. 7/2012)

 

Comentariile sunt inchise.