Cheltuieli eligibile pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau cluster

Ministrul economiei, ministrul fondurilor europene si viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, au emis un ordin comun prin care a fost aprobata Lista de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) 2007 – 2013, axa prioritara 1 “Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, domeniul major de interventie 1.3 “Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”, operatiunea 1.3.3 “Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere”. Ordinul nr. 458/452/529 a fost publicat in Monitorul oficial nr. 264 din 10 mai a.c.

Cheltuielile eligibile pentru proiectele finantate in cadrul POS CCE 2007 – 2013, axa prioritara 1, domeniul major de interventie 1.3, operatiunea clustere, trebuie sa fie efectuate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile schemelor de ajutor de stat corespunzatoare.

Pentru a fi eligibile in vederea finantarii, toate cheltuielile trebuie sa faca parte din categoriile de cheltuieli mentionate in prezentul ordin, sa corespunda obiectivelor axei prioritare 1 si obiectivelor operatiunii clustere, sa fie direct legate de obiectivele si rezultatele proiectelor propuse spre finantare privind sprijinirea dezvoltarii clusterelor/lanturilor de furnizori, precum si pentru integrarea intreprinderilor in aceste structuri asociative de dezvoltare a afacerilor.

Pentru a fi eligibile in vederea finantarii, cheltuielile trebuie sa fie efectuate de catre beneficiar, incepand cu data intrarii in vigoare a contractului de finantare semnat cu administratorul schemei de ajutor – organismul intermediar pentru intreprinderi mici si mijlocii.

Prin exceptie, sunt considerate eligibile chiar daca au fost efectuate inainte de incheierea contractului de finantare, dar nu mai devreme de data publicarii in Monitorul Oficial, a schemelor de ajutor aprobate pentru ajutorul de stat si ajutorul de minimis, cheltuielile cu achizitia de servicii de consultanta pentru urmatoarele tipuri de activitati:
– elaborarea planului de dezvoltare a clusterului;
– elaborarea raportului de evaluare a activelor/bunurilor pentru stabilirea cheltuielilor cu amortizarea acestora, in masura si pe durata activitatilor proiectului de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI).

Sunt considerate eligibile cheltuielile cu amortizarea activelor/bunurilor amortizabile de natura cladirilor, instrumentelor si echipamentelor aflate in proprietatea entitatii de management al clusterului, cu urmatoarele conditii:
– sa respecte prevederile Hotararii Guvernului nr. 759/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
– sunt eligibile doar cheltuielile de amortizare a instrumentelor, echipamentelor si cladirilor folosite in activitatile de cercetare-dezvoltare-inovare, numai in masura si pe durata utilizarii acestora in cadrul respectivelor activitati de cercetare-dezvoltare-inovare;
– valoarea activelor/bunurilor amortizabile care fac obiectul aportului in natura, precum si amortizarea echivalenta aferenta acestor aporturi, pe durata de implementare a proiectului, se stabilesc prin expertiza certificata, in conditiile respectarii standardelor internationale si a legislatiei nationale si comunitare in vigoare.

Toate categoriile de cheltuieli pentru furnizarea de servicii de consultanta sunt considerate eligibile, cu conditia ca acestea sa fie prestate de catre operatori economici specializati in serviciile de consultanta din domeniul care face obiectul cheltuielii, selectati de catre beneficiari cu respectarea prevederilor legale si a procedurilor aplicabile in domeniul achizitiilor.

ATENTIE! Pentru a fi eligibile, cheltuielile cu serviciile de consultanta mentionate aici nu pot fi constituite in activitati de natura continua sau periodica si nu pot fi legate de costurile curente de exploatare si/sau de functionare a activitatii beneficiarului, precum sunt serviciile normale si periodice, de consultanta fiscala sau consultanta juridica.

(Citeste mai mult in revista „Economie si administratie locala“ nr. 6/2013, editata de
Grupul de presa si editura „Tribuna economica“ – Decanul presei economice romanesti)

Comentariile sunt inchise.