Refuzul de a atribui un numar de identificare in scopuri de TVA

autor: Adela SAFTA

Cadrul juridic

Directiva 2006/112
Incepand cu data de 1 ianuarie 2008 au intrat in vigoare prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2007 care modifica Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si in care referirile la articolele din Directiva a 6-a (77/388/CEE) au fost inlocuite cu referiri la Directiva 112/2006 intrebari preliminare adresate CEJ:

„1) Dispozitiile Directivei 2006/112 […] trebuie interpretate in sensul ca interzic refuzul de a acorda numarul individual prin care este identificata o persoana impozabila pentru motivul ca titularul partilor sociale ale persoanei impozabile a obtinut anterior in repetate randuri un numar individual pentru alte societati care niciodata nu au desfasurat efectiv o activitate economica si ale caror parti sociale au fost transferate de titular altor persoane imediat dupa atribuirea numarului individual?

2) Articolul 214 din [Directiva [2006/112] coroborat cu articolul 273 din aceasta trebuie interpretat in sensul ca permite administratiei fiscale, inainte de a atribui numarul individual, sa se asigure cu privire la capacitatea persoanei impozabile de a desfasura activitatea supusa taxei, in cazul in care prin aceasta verificare se urmareste colectarea corecta a taxei si evitarea evaziunii?”

Astfel de data recenta prin Hotararea Curtii (Camera a doua) din data de 14 martie 2013 cu privire la TVA Curtea a hotarat urmatoarele:

„TVA – Directiva 2006/112/CE – Articolele 213, 214 si 273 – Identificarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA – Refuzul de a atribui un numar de identificare in scopuri de TVA pentru motivul ca persoana impozabila nu dispune de mijloacele materiale, tehnice si financiare pentru exercitarea activitatii economice declarate – Legalitate – Lupta impotriva evaziunii fiscale – Principiul proportionalitatii”
In cauza C-527/11, avand ca obiect o cerere de decizie preliminara formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Augsta-ka-s tiesas Sena-ts (Letonia), prin decizia din 12 octombrie 2011, primita de Curte la 18 octombrie 2011, in procedura pronunta prezenta Hotarare:

Cererea de decizie preliminara priveste interpretarea articolelor 213, 214 si 273 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (JO L 347, p. 1, Editie speciala, 09/vol. 3, p. 7).

Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre (administratia fiscala letona), pe de o parte, si Agent economic Y, pe de alta parte, cu privire la refuzul de inscriere a acesteia din urma in registrul persoanelor impozabile in scopuri de taxa pe valoarea adaugata (denumita in continuare „TVA”).

Notiunile „persoana impozabila” si „activitate economica” sunt definite la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2006/112 dupa cum urmeaza:

„«Persoana impozabila» inseamna orice persoana care, in mod independent, desfasoara in orice loc orice activitate economica, indiferent de scopul sau rezultatele activitatii respective.

(Citeste mai mult in revista „Finante, Banci,  Asigurari” nr. 7/2013 – editata de
Grupul de presa si editura „Tribuna economica“ – Decanul presei economice romanesti)

Comentariile sunt inchise.