Regimul de antrepozitare

autor: Ilie POPOVICI

Reguli generale

Productia si transformarea produselor accizabile trebuie realizate intr-un antrepozit fiscal.

Detinerea produselor accizabile, atunci cand accizele nu au fost platite, poate avea loc numai intr-un antrepozit fiscal.

Prevederile primului alineat legate de productia si transformarea produselor accizabile intr-un antrepozit fiscal nu se aplica pentru:
a) berea, vinurile si bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, produse in gospodariile individuale pentru consumul propriu;
b) vinurile linistite realizate de micii producatori care obtin in medie mai putin de 1.000 hl de vin pe an;
c) energia electrica, gazul natural, carbunele si cocsul.

Micii producatori de vinuri linistite prevazuti la alineatul precedent lit. b) au obligatia de a se inregistra la autoritatea competenta, potrivit prevederilor din normele metodologice.

In cazul in care micii producatori prevazuti la alineatul de mai sus la lit. b) realizeaza ei insisi tranzactii intracomunitare, acestia informeaza autoritatile competente si respecta cerintele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 884/2001 al Comisiei din 24 aprilie 2001 de stabilire a normelor de aplicare privind documentele de insotire a transporturilor de produse vitivinicole si evidentele obligatorii in sectorul vitivinicol, conform precizarilor din normele metodologice.

Atunci cand micii producatori de vin dintr-un alt stat membru sunt scutiti de la obligatiile privind deplasarea si monitorizarea produselor accizabile, destinatarul din Romania informeaza autoritatea competenta teritoriala cu privire la livrarile de vin primite, prin intermediul documentului solicitat in temeiul Regulamentului (CE) nr. 884/2001 sau printr-o trimitere la acesta, conform precizarilor din normele metodologice.

Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile.

Fac exceptie antrepozitele fiscale care livreaza produse energetice catre aeronave, in conditiile prevazute in normele metodologice.

Detinerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada perceperii accizelor, atrage plata acestora.

Este interzisa producerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal.

Este interzisa detinerea unui produs accizabil in afara antrepozitului fiscal, daca acciza pentru acel produs nu a fost perceputa.

Intr-un antrepozit fiscal de productie pot fi produse sau transformate in regim suspensiv de accize numai produsele accizabile apartinand uneia dintre urmatoarele grupe de produse:
a) alcool si bauturi alcoolice;
b) tutun prelucrat;
c) produse energetice.

In antrepozitul fiscal de productie este permisa depozitarea in regim suspensiv de accize a produselor accizabile achizitionate in vederea utilizarii ca materie prima in procesul de productie de produse accizabile si a produselor accizabile rezultate din activitatea de productie pentru care a fost autorizat antrepozitul fiscal.

Intr-un antrepozit fiscal de depozitare pot fi depozitate in regim suspensiv de accize numai produsele accizabile apartinand uneia din urmatoarele grupe de produse:
a) alcool si bauturi alcoolice;
b) tutun prelucrat;
c) produse energetice.

In cazul produselor energetice, in antrepozitul fiscal de depozitare este permisa detinerea in regim suspensiv de accize si a produselor realizate din biomasa, utilizate exclusiv pentru amestec.

Intra sub incidenta regimului de antrepozitare productia de arome alimentare, extracte si concentrate alcoolice care au o concentratie alcoolica ce depaseste 1,2% in volum. Sistemul informatizat se aplica numai in cazul miscarilor de astfel de produse pe teritoriul national. In cazul deplasarilor intracomunitare de astfel de produse se aplica prevederile legislatiei statului membru de destinatie.

Nu intra sub incidenta regimului de antrepozitare berea, vinurile si bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, produse in gospodariile individuale pentru consumul propriu.

Prin gospodarie individuala se intelege gospodaria care apartine unei persoane fizice producatoare, a carei productie este consumata de catre aceasta si membrii familiei sale.

(Citeste mai mult in revista „Impozite si taxe“ nr. 5 – 6/2013 – editata de
Grupul de presa si editura „Tribuna economica“ – Decanul presei economice romanesti)

Comentariile sunt inchise.