Implicatiile Codului vamal in Codul fiscal si interferenta dintre ele

autor: V. GRECEANU

Vom sintetiza prevederile Codului fiscal cu privire la TVA (cu cele dou forme de incasare: la facturare si la incasare), in general, si pe cele care au tangent cu Codul vamal, in particular. Obligatia de inregistrare a persoanei impozabile in scopuri de TVA este prevzut la art. 153.

Persoana impozabil cu sediul activittii economice stabilit in Romania, care realizeaz sau intentioneaz s realizeze o activitate economic ce implic operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere si/sau operatiuni economice pentru care locul livrrii/prestrii se consider ca fiind in strintate, dac taxa ar fi deductibil, in cazul in care aceste operatiuni ar fi realizate in Romania conform art. 145 alin. (2) lit. b), trebuie s solicite inregistrarea normal in scopuri de TVA la organul fiscal competent, astfel:

a) inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, in cazurile:
1. dac declar c urmeaz s realizeze o cifr de afacere care atinge sau depseste plafonul de scutire prevzut la art. 152 alin. (1) de 65.000 euro, in echivalent lei, cu privire la regimul special de scutire pentru intreprinderi mici;
2. dac declar c urmeaz s realizeze o cifr de afaceri inferioar plafonului de scutire prevzut la art. 152 alin. (1), dar opteaz pentru aplicarea regimului normal de tax;

b) dac in cursul unui an calendaristic atinge sau depseste plafonul de scutire prevzut la art. 152 alin. (1), in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau depsit acest plafon;

c) dac cifra de afaceri realizat in cursul unui an calendaristic este inferioar plafonului de scutire prevzut la art. 151 alin. (1) de 65.000 euro, in echivalent lei, dar opteaz pentru aplicarea regimului normal de tax;

d) dac efectueaz operatiuni scutite de tax si opteaz pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3) privind optiunea de taxare a operatiunilor de la lit. e) si f).

Persoana impozabil care are sediul activittii economice in afara Romaniei, dar este stabilit in Romania printr-un sediu fix, conform art. 1251 alin. (2) lit. b), este obligat s solicite inregistrarea in scopuri de TVA in Romania inainte de primirea serviciilor in conditiile prevzute la alin. (2) lit. a) – b) sau de livrarea de bunuri/prestarea de servicii/achizitii intracomunitare prevzute la lit. c).

Prevederile alin. (1) nu se aplic persoanei tratate ca persoan impozabil numai pentru c efectueaz ocazional livrri intracomunitare de mijloace de transport noi.

Persoana impozabil care nu este stabilit in Romania conform art. 1251 alin. (2) si nici inregistrat in scopuri de TVA va solicita inregistrarea la organele fiscale competente pentru operatiunile prevzute la alin. (4) lit. a) – c), realizate pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei, altele decat serviciile de transport si serviciile auxiliare acestora, scutite in temeiul art. 143 alin. (1) lit. c) – m), art. 144 alin. (1) lit. c) si art. 1441, inainte de efectuarea respectivelor operatiuni si cu exceptia situatiilor in care pentru plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2) – (6), sau presteaz servicii electronice si este stabilit in afara Comunittii.

Va solicita inregistrarea in scopuri de TVA, inainte de realizarea operatiunilor, persoana impozabil nestabilit si neinregistrat in Romania, care intentioneaz:
a) s efectueze o achizitie intracomunitar de bunuri care este obligat la tax conform art. 151; sau
b) s efectueze o livrare intracomunitar de bunuri scutit de tax.

Pentru persoanele impozabile stabilite/nestabilite in Comunitate, care au obligatia s se inregistreze in Romania se prevede la alin. (6) ca s-si desemneze un reprezentant fiscal in acest scop.

(Citeste mai mult in revista „Finante, Banci,  Asigurari” nr. 7/2013 – editata de
Grupul de presa si editura „Tribuna economica“ – Decanul presei economice romanesti)

Comentariile sunt inchise.