Criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale

autor: Tatiana BLUM

La 24 mai a.c. a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta nr. 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale, emisa in temeiul art. 85 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a acesteia, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice aveau obligatia sa elaboreze proiectul de lege speciala referitor la criza financiara si insolventa unitatilor-administrativ-teritoriale.

Ordonanta de urgenta stabileste cadrul general si procedurile colective pentru acoperirea pasivului unitatilor administrativ-teritoriale aflate in criza financiara sau in insolventa.

În intelesul acestui act normativ, criza financiara este starea patrimoniului unitatii administrativ-teritoriale caracterizata prin existenta unor dificultati financiare, prin lipsa acuta de disponibilitati banesti, ce conduce la neachitarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, pe o anumita perioada de timp. Criza financiara este prezumata in urmatoarele situatii:

– neachitarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, mai vechi de 90 de zile si care depasesc 15% din bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale respective, cu exceptia celor aflate in litigiu comercial;

– neachitarea drepturilor salariale prevazute in bugetul local de venituri si cheltuieli sau in bugetele institutiilor ori serviciilor publice de interes local sau judetean, dupa caz, pe o perioada mai mare de 90 de zile de la data scadentei.

Datoria autoritatilor administratiei publice locale sau ale serviciilor publice aflate in subordine include totalitatea obligatii-lor financiare, la un moment dat, provenind din neachitarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, persoanelor fizice sau persoanelor juridice rezidente si/sau nerezidente in Romania, respectiv salariatilor unitatii administrativ-teritoriale, in ceea ce priveste drepturile salariale izvorate din raporturile de munca si prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli.

Potrivit actului normativ, o unitate administrativ-teritoriala este in insolventa, in momentul in care starea patrimoniului sau este caracterizata prin existenta unor dificultati financiare, prin lipsa acuta de disponibilitati banesti, ce conduce la neachitarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, pe o anumita perioada de timp. Insolventa este prezumata in urmatoarele situatii:

– neachitarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, mai vechi de 120 de zile si care depasesc 50% din bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale, fara a se lua in calcul cele aflate in litigiu comercial;

– neachitarea drepturilor salariale izvorate din raporturile de munca si prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli, pe o perioada mai mare de 120 de zile de la data scadentei.

Criza financiara

Autoritatea deliberativa ia act, prin adoptarea unei hotarari, de existenta situatiei de criza financiara, mandateaza ordonatorul principal de credite sa elaboreze un proiect de plan de redresare financiara si analizeaza propunerile strategice preliminare, care sa fie cuprinse in planul de redresare financiara elaborat de catre ordonatorul principal de credite.

Ordonatorul principal de credite solicita inregistrarea hotararii autoritatii deliberative de declarare a crizei financiare, in termen de 5 zile lucratoare de la adoptarea acesteia, in Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale, care este gestionat de directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Acestea comunica lunar Ministerului Finantelor Publice situatiile de deschidere sau de inchidere a crizelor financiare inregistrate.

Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale

Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti gestioneaza Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale, in care sunt inscrise toate unitatile administrativ-teritoriale aflate in situatie de criza financiara.

Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale are caracter de document public, se publica si se actualizeaza permanent pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice.

(Citeste mai mult in revista „Economie si administratie locala“ nr. 7/2013, editata de
Grupul de presa si editura „Tribuna economica“ – Decanul presei economice romanesti)

Comentariile sunt inchise.