Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

autor:  Claudiu George Bocean

La sfârsitul lunii decembrie a fost adoptat bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate la nivelul anului 2012. Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se înscrie într-o politica economica prudenta si nu modifica substantial legislatia fiscala existenta.

Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate are previzionate la venituri suma de  16.497,8 milioane lei, iar la cheltuieli suma de 16.497,8 milioane lei, nefiind prevazut un deficit sau un excedent.

1. Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat

Veniturile care alcatuiesc bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate provin din trei surse:
– venituri curente;
– subventii;
– sume primite de la UE sau alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari.

Ponderea cea mai importanta în totalul veniturilor bugetare o au contributiile de asigurari   (aproximativ 90,2%), urmate din subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de la bugetul de stat (aproximativ 9%).

Sumele primite de la UE sau alti donatori reprezinta un procent mic în economia bugetului (aproximativ 0,8%).

Contributiile angajatorilor si contributiile angajatilor au o pondere asemanatoare în total buget.

Sumele primite de la UE provin, în principal, din urmatoarele surse:
– Fondul European de Dezvoltare Regionala;
– Fondul Social European;
– alte facilitati si instrumente postaderare.

2. Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat

Cheltuielile curente prevazute în bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate au multiple utilizari:
– cheltuieli de personal;
– bunuri si servicii;
– dobânzi;
– proiecte cu finantare din fonduri externe;
– asistenta sociala;
– active nefinanciare.

O pondere importanta în cadrul cheltuielilor bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o detine capitolul „bunuri si servicii” (90,9% din totalul cheltuielilor bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate).

3. Contributiile sociale

În anul 2012, cotele de contributii pentru asigurarile de sanatate prevazute de Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt stabilite dupa cum urmeaza:

a) 5,2% pentru cota datorata de angajatori, prevazuta la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) 10,7% pentru cota datorata de persoanele prevazute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligatia platii contributiei direct sau cu plata din alte surse.

(Citeste mai mult in revista „Raporturi de munca“ nr. 3/2012)

Comentariile sunt inchise.