Controlul veniturilor cu regim de retinere la sursa

autor: Ion Banescu

Controlul veniturilor cu regim de retinere la sursa se realizeaza prin aplicarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si dispozitiilor Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52 din 20 ianuarie 2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 72 din 30 ianuarie 2012.

Determinarea si virarea impozitului prin retinere la sursa

Potrivit art. 52 din Codul fiscal, pentru urmatoarele venituri, platitorii persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa, reprezentând plati anticipate, din veniturile platite:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
b) venituri din activitati desfasurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent;
c) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
d) venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil (microîntreprindere), potrivit Titlului IV1, care nu genereaza o persoana juridica.

Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urmeaza:
– în cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. a) – c), aplicând o cota de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contributiile sociale obligatorii retinute la sursa potrivit Titlului IX2;
– în cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. d), aplicând cota de impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere.

Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a fost platit venitul, cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevazute la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit Titlului IV1, si anume trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

Potrivit art. 521 din Codul fiscal, contribuabilii care realizeaza venituri din activitatile mentionate la art. 52 alin. (1) lit. a) – c) pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. Optiunea de impunere a venitului brut se exercita în scris în momentul încheierii fiecarui raport juridic/contract si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia.

Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.

Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final.

Impozitul astfel retinut se vireaza la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a fost retinut.

Potrivit art. 53 din Codul fiscal, contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente au obligatia sa efectueze plati anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 82, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 52, pentru care plata anticipata se efectueaza prin retinere la sursa sau pentru care impozitul este final, potrivit prevederilor art. 521.

Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, prevazute la art. 78 alin. (1) lit. f) calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezinta plata anticipata în contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza, individual sau într-o forma de asociere, venituri din activitati independente determinate în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla.

Platile anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent.

În conformitate cu dispozitiile Ordinului prese-dintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52 din 20 ianuarie 2012 pentru aprobarea mo-delului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, formularul 205 “Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si câstigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/l se completeaza si se depune de catre platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, conform Titlului III din Codul fiscal.

(Citeste mai mult in revista „Controlul economic financiar“ nr. 6/2012)

Comentariile sunt inchise.