Declaratii fiscale – accize

autor: Ilie Popovici

♦ Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat
Formularul 100 se depune lunar, pâna la data de 25 a lunii urmatoare.

♦  Decont privind accizele
Decontul privind accizele (formular 120) se completeaza de catre platitorii de accize si se depune anual, pâna la data de 30 aprilie a anului urmator celui de raportare, la organul fiscal în a carui raza teritoriala platitorul îsi are domiciliul fiscal sau la care este luat în evidenta fiscala, dupa caz.

Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta si se depune, dupa caz:
– în format hârtie, semnat si stampilat conform legii, cu codificarea informatiei prin cod de bare;
– prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

În decont se înscriu sumele cumulate pentru anul de raportare.

În cazul în care platitorul corecteaza decontul depus initial, decontul rectificativ se întocmeste pe acelasi model de formular, înscriind “X” în spatiul special prevazut în acest scop.

♦ Declaratie privind accizele aferente diferentelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv
Declaratia (formular 122) se depune de catre antrepozitarul autorizat, în cazul neprimirii exemplarului 3 al documentului administrativ de însotire de la antrepozitul fiscal primitor, în situatia livrarilor de produse accizabile în regim suspensiv, în maximum 5 zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucratoare de la data expedierii produsului accizabil.

Declaratia se depune în format electronic, astfel:
– la registratura organului fiscal competent;
– la posta, prin scrisoare recomandata;
– prin SEN, de catre marii contribuabili.

Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi însotit de formularul pe suport hârtie, semnat si stampilat, conform legii.

Formularul se editeaza în doua exemplare:
– un exemplar se depune la organul fiscal, împreuna cu suportul electronic;
– un exemplar se pastreaza de catre antrepozitar.

Formatul electronic al declaratiei se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului competent pe suport electronic.

Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice.

♦ Decont privind impozitul la titei din productia interna
Decontul privind impozitul la titeiul din productia interna (formular 130) se completeaza de catre platitorii de impozit la titeiul din productia interna si se depune anual, pâna la data de 30 aprilie a anului urmator celui de raportare, la organul fiscal în a carui raza teritoriala platitorul îsi are domiciliul fiscal sau la care este luat în evidenta fiscala, dupa caz.

Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta si se depune, dupa caz:
– în format hârtie, semnat si stampilat conform legii, cu codificarea informatiei prin cod de bare;
– prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

În decont se înscriu sumele cumulate pentru anul de raportare.

Impozitul la titeiul din productia interna se datoreaza pentru cantitatile livrate.

În cazul în care platitorul corecteaza decontul depus initial, decontul rectificativ se întocmeste pe acelasi model de formular, înscriind “X” în spatiul special prevazut în acest scop.

(Citeste mai mult in revista „Impozite si taxe“ nr. 8-9/2012 – editata de
Grupul de presa si editura „Tribuna economica“)

Comentariile sunt inchise.