Furnizarea unor informatii la cererea executorilor judecatoresti

autor: Adela Safta

Importanta secretului fiscal

Organele fiscale actioneaza conform prevederilor Constitutiei României, Statutului functionarilor publici, regulamentului de organizare si functionare al unitatii din care face parte si celorlalte dispozitii legale care reglementeaza activitatea de asistenta. Obligatiile si drepturile contribuabililor privind impozitele si taxele sunt stabilite prin Constitutie si legile fiscale – Codul fiscal si Codul de procedura fiscala.

Secretul fiscal este reglementat prin art. 11 la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Desi, de-a lungul timpului, prevederile Codului de procedura fiscala au avut o serie de modificari si completari, în ceea ce priveste institutia “secretului fiscal”, aceasta nu a fost modificata, semn ca atât organele fiscale cât si contribuabilii au reusit sa raspunda în cadrul legal, situatiei cererilor adresate de executori judecatoresti, determinând de altfel si emiterea unei decizii a Comisiei fiscale centrale.

Art. 11 din Codul de procedura fiscala ce defineste secretul fiscal prevede ca:
“(1) Functionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati, în conditiile legii, sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.

(2) Informatiile referitoare la impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise numai:
a) autoritatilor publice, în scopul îndeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
b) autoritatilor fiscale ale altor tari, în conditii de reciprocitate în baza unor conventii;
c) autoritatilor judiciare competente, potrivit legii;
d) în alte cazuri prevazute de lege.
{…}

(4) Este permisa transmiterea de informatii cu caracter fiscal în alte situatii decât cele prevazute la alin. (2), în conditiile în care se asigura ca din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice.

(5) Nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului fiscal atrage raspunderea potrivit legii.”

Informatiile fiscale

Informatiile de natura secretului fiscal pot fi din:
– controlul a posteriori care urmareste verificarea sinceritatii declaratiilor fiscale, a deconturilor etc. utilizând metode si proceduri de control mai mult sau mai putin sofisticate pentru analiza situatiei fiscale a contribuabililui;

– examinarea declaratiilor care se realizeaza la nivelul unitatilor operative – administratiile finantelor publice (nivelul 3) în a caror raza teritoriala, platitorii de impozite si taxe îsi au domiciliul fiscal. Pentru marii contribuabili, organul fiscal competent este definit potrivit legislatiei specifice;

– alte date obtinute în afara celor din declaratiile fiscale, si din alte surse, cum ar fi informatii de la alte institutii obtinute pe baza unei cereri adresate de organul fiscal sau direct de la autoritati judiciare care detin informatii în legatura cu situatia fiscala a contribuabilului.

Alte tipuri de informatii care intra sub incidenta secretului fiscal solicitate Administratiei fiscale:
Dupa cum textul de lege precizeaza persoanele care au primit informatii de natura fiscala în vederea îndeplinirii unei îndatoriri de serviciu, pot intra în categoria persoanelor care au cunostinta despre informatii de natura secretului fiscal si trebuie înstiintate de catre administratie asupra acestui fapt pentru a nu transmite aceste informatii mai departe. Însa, daca din acestea nu rezulta, în mod evident trimiterea la persoana despre care sunt aceste informatii, acestea nu mai reprezinta secret fiscal în întelesul strict al codului de procedura fiscala, întrucât nu produce vreo dauna directa.

Transmiterea de informatii fiscale referitoare la impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat se realizeaza în conditiile art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

(Citeste mai mult in revista „Finante, banci, asigurari“ nr. 12/2012 – editata de
Grupul de presa si editura „Tribuna economica“)

Comentariile sunt inchise.