Încetarea de drept a contractului individual de munca

autor: Nicolae Iulian Popescu

Încetarea de drept a contractului individual de munca reprezinta încetarea prin efectul legii a raporturilor de munca, independent de vointa vreunei parti (fie angajat, fie angajator), având loc în urma producerii unui act sau fapt juridic.

Prin urmare, legea (Codul muncii asa cum a fost actualizat prin Legea nr. 40/2011) este cea care face sa înceteze raportul de munca, vointa partilor (angajat si angajator) nefiind luata în considerare.

Concret, încetarea de drept a contractului individual de munca are loc în urmatoarele cazuri pe care le prezentam în continuare.

♦ La data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si în cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a încetat existenta, conform legii.

Are loc datorita caracterului intuituu personae al contractului individual de munca, rezultând imposibilitatea transmiterii la mostenitori a drepturilor si obligatiilor ce revin salariatului în urma încheierii contractului. În aceste conditii, contractul individual de munca înceteaza de drept la data decesului salariatului, independent de vointa partilor.

♦ La data ramânerii irevocabile a hotarârii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica.

Primul caz are loc din acelasi motive ca si decesul salariatului, diferenta fiind faptul ca data încetarii contractului individual de munca este data ramânerii irevocabile a hotarârii judecatoresti de declarare a mortii. Nu este necesara constatarea încetarii contractului individual de munca de instanta de judecata, ci doar declararea judecatoreasca a mortii persoanei fizice (salariatului) sa fie stabilita de instanta de judecata (data declararii mortii se gaseste în sentinta sau decizia data de instanta cu ocazia declararii judecatoresti a mortii).

În al doilea caz, punerea sub interdictie, contractul individual de munca înceteaza datorita faptului ca este un contract cu prestatii succesive, asadar, conditia existentei capacitatii partilor contractante trebuie sa fie îndeplinita pe tot parcursul executarii contractului.

Dupa cum se stie, persoana pusa sub interdictie  nu are capacitate deplina, caz în care nu poate încheia un Contract individual de munca. De asemenea, cazul imposibilitatii de a fi angajat o persoana pusa sub interdictie este stipulat expres de Codul muncii în art. 13, alin. 4.

♦ La data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de vârsta, pensionare anticipata, pensionare anticipata partiala sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii.

Se aplica pentru toate cele trei grade de invaliditate I, II, si III, cu precizarea ca salariatul cu invaliditate de gradul III poate încheia un nou CIM cu acelasi angajator sau cu un alt angajator. Cei cu invaliditate gradul I si II nu pot încheia un nou CIM.

Este necesar nu numai comunicarea, dar si primirea efectiva a deciziei de pensionare. În toate cazurile, la data primirii deciziei de pensionare, contractul individual de munca înceteaza de drept.

Pensionarii pentru limita de vârsta si pensionarii de invaliditate de gradul III pot dupa încetarea contractului de munca sa încheie un nou contract individual de munca, fie cu acelasi angajator, fie cu alt angajator, fiind permis cumulul pensiei cu salariul. Noul contract poate fi încheiat fie pe durata determinata, fie nedeterminata.

Încetarea de drept are loc doar atunci când decizia de pensionare este transmisa în timpul derularii unui contract individual de munca, daca se încheie un nou contract individual de munca dupa transmiterea decizei de pensionare prevederile art. 56 lit. e nu se mai aplica.

♦ Ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarâre judecatoreasca definitiva.

În momentul constatarii nulitatii contractului individual de munca, acesta înceteaza de drept. Constatarea se poate face în doua feluri: prin acordul partilor; prin hotarâre judecatoreasca.

(Citeste mai mult in revista „Raporturi de munca“ nr. 12/2012 – editata de
Grupul de presa si editura „Tribuna economica“)

Comentariile sunt inchise.