Blog recomandat pentru analize si comentarii competente
Probleme si solutii practice, aplicabile imediat
Legislatie adnotata, comentata si corect aplicata
Fiscalitate Control economic-financiar Finante / Asigurari
Contabilitate Resurse umane Economie locala / europeana / mondiala
Identitate nationala si integrare europeana: evolutii si imperative

Obligatii si drepturi ale contribuabilior in aplicarea legislatiei privind accizele in anul 2013

autor: Ilie POPOVICI

Avand in vedere modificarile si completarile aduse Codului fiscal si normelor de aplicare, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2013, prezentam o parte a obligatiilor si drepturilor contribuabililor in aplicarea legislatiei privind accizele.

Modificarile ca urmare a Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 si pastrate de Legea 168 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale sunt pe fond gri, iar completarile si adaugirile Legii nr. 168/2013 sunt prezentate pe fond la culoare, in timp ce prevederile normelor metodologice, instructiunilor si procedurilor in aplicarea Codului fiscal sunt inscrise cu caractere inclinate. Citeste mai mult »

Achizitii publice electronice

Comisia Europeana a propus un proiect de directiva privind facturarea electronica în domeniul achizitiilor publice, însotit de o comunicare în care îsi expune viziunea pentru digitalizarea completa a procesului de achizitii publice, asa-numitele „achizitii publice electronice de la un capat la altul”. Facturarea electronica este un pas important catre o administratie publica informatizata (e-guvernare) în Europa — una dintre prioritatile Agendei digitale — si ofera posibilitatea de a înregistra importante beneficii pe plan economic si ecologic. Comisia estimeaza ca adoptarea facturarii electronice în sectorul achizitiilor publice din întreaga UE ar putea genera economii de pana la 2,3 miliarde EUR. Citeste mai mult »

Produsul intern brut – forme de diseminare si sursa diferentelor

autor: Vergil VOINEAGU

Sursa datelor statistice

Desi, statistica reflecta ex-post fenomenele de masa, misiunea sa este de a se preocupa permanent de satisfacerea nevoilor de cunoastere a utilizatorilor de date, de fundamentare a programelor si deciziilor din domeniul amintit. Acesta este si motivul pentru care PIB, calculat dupa aceeasi metodologie ca in toate tarile UE, se transmite publicului larg in varianta semnal, provizorie, semidefinitiva si definitiva. Citeste mai mult »

Etape ale controlului inregistrarii fiscale

autor: Ion BANESCU

Controlul inregistrarii fiscale si a evidentei contabile si fiscale are la baza prevederile Titlului IV ale Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Obligatia de inregistrare fiscala

Potrivit art. 72 din cod, orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscala.

Codul de identificare fiscala este:
a) pentru persoanele juridice, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, cu exceptia celor prevazute la lit. b), codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal; Citeste mai mult »

ERM in contextul pietei romanesti

autori: Cosmin SERBANESCU, Elena NITA

Intr-un context cu totul diferit nu poate fi omis faptul ca riscurile sunt inerente in afaceri, fiind imposibila derularea unor activitati intr-o lume lipsita de incertitudini. Pe de alta parte, nu poate fi omis faptul ca in lipsa riscurilor nu ar exista motivatie pentru derularea afacerilor, practic neasumarea acestora fiind similara cu imposibilitatea obtinerii unor castiguri in conformitate cu asteptarile stakeholderilor. Citeste mai mult »

Continutul strategiei dezvoltarii durabile a companiilor in conditiile globalizarii actuale

autori: I.C. DIMA, A. DUICA

Intensificarea globalizarii actuale constituie trasatura fundamentala a economiei mondiale la inceputul secolului XXI si se caracterizeaza prin accentuarea tendintei de reducere si eliminare a barierelor dintre economiile nationale si amplificarea legaturilor dintre aceste economii.

Desi este unul dintre cei mai utilizati termeni in literatura de specialitate, nu se poate spune ca exista o definitie general acceptata. Una dintre cele mai cunoscute este definitia Bancii Mondiale si anume: globalizarea se refera la faptul real ca in ultimii ani o parte din ce in ce mai mare a activitatii economice la nivel mondial se deruleaza intre persoane si companii din tari diferite. Citeste mai mult »

Regimul pajistilor permanente si alte modificari de fond funciar

O recenta ordonanta de urgenta da o noua reglementare privitoare la organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente, inclusiv, cu modificari si completari la Legea fondului funciar nr. 18/1991.

Emiterea Ordonantei de urgenta nr. 34/2013 a fost motivata in considerarea faptului ca Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementarii acestora in termenul prevazut. Citeste mai mult »

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

autor: Ilie POPOVICI

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale.

Publicitatea realizata prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale, corespunde activitatilor agentilor de publicitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, cu modificarile ulterioare, respectiv publicitatea realizata prin ziare si alte tiparituri, precum si prin radio, televiziune si Internet. Citeste mai mult »

Initiative de consolidare a Grupului BRICS

autor: Iulia Monica OEHLER-SINCAI

Acronimul BRIC a aparut in 2001, gruparea a dobandit caracter oficial odat‹ cu organizarea primului summit al BRIC din 2009, iar Africa de Sud („S“) s-a alaturat „celor patru mari“ in 2011, din ratiuni legate de „goana dupa resurse“ a Chinei. Astfel, acronimul BRIC s-a transformat in BRICS.

Despre grupul BRICS si initiativele sale din plan institutional

Fiecare din cele cinci tari partenere este prezenta in organizatii regionale si internationale redutabile si joaca roluri cheie in plan regional. Desi unii autori au identificat deja grupuri de tari avand potentialul de a concura cu BRICS, aceasta alianta este, din punct de vedere „statistic“, cea mai puternica grupare din randul economiilor emergente (avand un PIB nominal cumulat ce reprezinta circa 20% din PIB-ul mondial si o populatie cu o pondere de 43% in totalul mondial), iar China, Brazilia, India si Rusia sunt si vor fi in continuare cele mai puternice economii emergente ale planetei. Citeste mai mult »

Evaluarea si certificarea competentelor profesionale

autor: Claudiu George BOCEAN

1. Cadrul legislativ

Orice adult acumuleaza cunostinte si abilitati diverse, de-a lungul vietii, prin experienta, autoinstruire sau orice modalitate spontana de relationare cu familia si societatea. Dobandirea unor competente altfel decat prin intermediul scolii sau al unor cursuri organizate in cadrul unor institutii specializate, autorizate in acest scop, poate fi certificata in cadrul unor centre autorizate. Citeste mai mult »