Untitled Document
Ce anume diferentiaza Tribuna Economica de alte publicatii de profil?
Axarea pe problematica firmei
Prezentarea de solutii pentru profitul si siguranta afacerilor
Comentarea si explicitarea modului de aplicare a legislatiei economice
Caracterul de analiza a articolelor si nu doar de simpla informare
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Alba
Facultatea de
Stiinte Economice
  Universitatea
LUCIAN BLAGA Sibiu
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Buzau          DICTIONAR ECONOMIC

      Parcurgerea acestui Dictionar economic va sprijina în întelegerea sensului si continutului unor notiuni, termeni si expresii de larga circulatie în economie. Ele sunt utilizate în limbajul si practica economico-juridica de specialitate, în legislatia economica, în revistele si cartile de specialitate, în analizele, studiile si cercetarile economico-juridice, ca si în cursurile si seminariile de instruire în aceste domenii. Consultând acest dictionar online aveti acces, imediat si nemijlocit la diversitate de notiuni, termeni, expresii din domeniul economic (cu prioritate fiscal, dar si financiar, contabil, salarial, comercial, juridic etc.).

      Notiunile, termenii si expresiile sunt prezentate într-un mod clar, accesibil si pragmatic pentru cei interesati în comunicarea, interpretarea si aplicarea corecta a acestora. Ele au fost selectate si elaborate cu contributia dl. dr. Nicolae Grigorie-Lacrita, prestigios specialist – practician fiscalist, expert contabil, evaluator, membru CECCAR, membru fondator AGER si CCI, cadru didactic universitar, autor a numeroase articole si carti de specialitate.

      Cunoasterea sensului si continutului notiunilor, termenilor si expresiilor de specialitate conditioneaza si asigura coerenta dialogului între diferite categorii de specialisti, eficienta functionarii mecanismului economic. Continutul acestui Dictionar vine si în sprijinul redactarii reglementarilor legale din economie, care trebuie sa fie subordonate dezideratului întelegerii cu usurinta a prevederilor legale de catre destinatarii acestora, fie ei specialisti, practicieni din companii, firme si institutii, fie marea majoritate a populatiei.

      Demersul nostru are în vedere existenta si utilizarea în practica a unor prevederi legale care nu definesc deloc sau definesc confuz si contradictoriu sensul si continutul notiunilor, termenilor si expresiilor pe care le folosesc, ceea ce a determinat ca diferite reglementari sa nu mai fie corect interpretate si aplicate. Uneori ele nu figureaza nici în Dictionarul explicativ al limbii române sau sunt formulate gresit, atât în litera cât si în spiritul legii. Mai mult, unele dintre ele sunt în contradictie cu: • normele de tehnica legislativa, • cu cele privind folosirea limbii române în locuri, relatii si institutii publice, • cu normele academice în vigoare • sau cu uzul curent/cutuma lingvistica.

      Aveti totodata posibilitatea de a accesa Indexul alfabetic de la începutul fiecarei liste zilnice pentru a cauta/filtra termenii si expresiile care încep cu o anumita litera sau de a le cauta cu ajutorul Formularului de mai jos.
Cauta cuvantul sau expresia:  

     Termenul zilei: Radierea mijloacelor de transport

      Consta în scoaterea din evidentele fiscale ale compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale a mijloacelor de transport care intra sub incidenta pct. 122 alin. (2). Vezi si „Dobândire, înstrainare, radiere, scoatere din evidente”.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Facilitati fiscale

      Diminuare a unor obligatii de plata catre bugetul local în favoarea anumitor contribuabili sau categorii de contribuabili, în limitele si în conditiile legii; facilitatile fiscale constau în: a) scutiri sau reduceri de impozite si taxe locale, în conditiile legii; b) înlesniri la plata pentru obligatiile bugetare restante, respectiv: b.1. esalonari la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii bugetare; b.2. amânari la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii bugetare; b.3. esalonari la plata dobânzilor si/sau a penalitatilor de orice fel; b.4. amânari si/sau scutiri ori amânari si/sau reduceri de dobânzi si/sau penalitati de întârziere. Procedura de acordare a înlesnirilor la plata se stabileste prin legi speciale.

 Sus
Factura pro forma

      Legislatia contabila si fiscala nu defineste si nu reglementeaza factura pro forma (emitere, circulatie, înregistrarea în contabilitate, regimul financiar – contabil, model de formular, continutul acestuia etc.), cu toate ca acest document se foloseste frecvent în tranzactiile comerciale. De fapt, în DEX nici nu este înscris nici cuvântul „pro forma” si nici “pro forma”. Pentru cuvântul “pro forma”, MDN (2000) îi atribuie sensul de  „loc. adv. de forma. (< lat. pro forma)”. Clarificarea (1 conditiilor în care se poate emite o factura pro forma, si (2) a efectelor pe care aceasta le produce din punct de vedere juridic si financiar – contabil se impun si ca urmare a erorilor care se constata în practica în folosirea acestor facturi, fiind cazuri când acestea sunt admise ca documente „justificative” financiar – contabile, în baza carora se fac si înregistrari de taxa pe valoarea adaugata (t.v.a.).

      Factura pro forma nu este document nici de încasare si nici de plata, fapt pentru care aceasta nu este admisa de lege pentru a fi înregistrata nici în contabilitatea vânzatorului si nici în contabilitatea cumparatorului. Formularul de factura pro forma nu contine elemente (marcaje) de expediere a marfii. În cuprinsul oricarui formular de factura pro forma trebuie sa se mentioneze, în clar si obligatoriu, denumirea de „factura pro forma”.

      Transmiterea unei facturi pro forma se face numai de un vânzator si numai catre un potential cumparator si are caracterul de „invitatie”, de „ofera”, de „propunere” de cumparare, comunicând caracteristicile produselor, pretul acestora, conditiile de livrare, de achitare a contravalorii lor etc. Daca un potential cumparator se hotaraste sa achizitioneze produsele oferite printr-o factura pro forma primita, el va putea plati o asemenea factura cu conditia (1) livrarii bunurilor si/sau a prestarii serviciilor înscrise în aceasta, si (2) a emiterii unei facturi comerciale, acestea fiind adevarata factura admisa de lege în baza careia se poate cere/efectua plata marfurilor livrate si/sau a serviciilor prestate.

      Factura pro forma nu reprezinta un document justificativ de înregistrare în contabilitate. Notele contabile se întocmesc numai pe baza situatiilor de lucrari, a proceselor verbale sau a altor documente care atesta livrarea produselor, executarea lucrarilor si/sau prestarea serviciilor respective, si nu pe baza unei facturi pro forma primita.

 Sus
Fapte de comert

sunt: activitati de productie; activitati de cumparare efectuate in scopul revanzarii; organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive si altele asemenea; activitati al caror scop este facilitarea incheierii de tranzactii comerciale printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare si alte asemenea contracte incheiate in conformitate cu prevederile Codului comercial, indiferent de perioada pentru care a fost incheiat contractul; vanzarea in regim de consignatie a bunurilor cumparate in scopul revanzarii sau produse pentru a fi comercializate; activitati de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosita, si altele asemenea; transport de bunuri si de persoane; alte fapte de comert definite in Codul comercial.

 Sus
Faptul generator

reprezinta faptul prin care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei. Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute in prezentul capitol.

 Sus
Gospodaria individuala

      Este gospodaria care apartine unei persoane fizice producatoare, a carei productie de tuica si rachiuri este consumata de catre aceasta si membrii familiei sale. Vezi pct. 42 din Normele metodologice de aplicare a art. 173 din Codul fiscal.

 Sus
Gospodariile individuale

care produc pentru consumul propriu bere, vinuri si bauturi fermentate: gospodaria care apartine unei persoane fizice producatoare, a carei productie (de bere, vinuri si bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri – n.a.) este consumata de catre aceasta si membrii familiei sale.

 Sus
Gradul de indatorare a capitalului

      Se determina ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la începutul anului si sfârsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. În conditiile în care gradul de îndatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobânzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reporteaza în perioada urmatoare.

 Sus
Grup fiscal/Grup fiscal unic

Grupul fiscal se poate constitui din doua pana la cinci persoane impozabile.

 Sus
Hambar

      Magazie în care se pastreaza produse agricole sau alte produse.

 Sus
Imobile

      Constructiile de orice fel, terenurilor aferente constructiilor de orice fel, terenurilor de orice fel fara constructii.

 Sus
Implinirea termenului de prescriptie

      A dreptului de a stabili obligatii fiscale are ca efect încetarea procedurii de emitere a titlului de creanta fiscala.

 Sus
Importator

      Persoana pe numele careia sunt declarate bunurile, în momentul în care taxa la import devine exigibilæ, conform art. 136.

 Sus
Importul de bunuri

reprezinta: a) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri care nu se afla in libera circulatie in intelesul art. 24 din Tratatul de infiintare a Comunitatii Europene; b) pe langa operatiunile prevazute la lit. a), intrarea in Comunitate a bunurilor care se afla in libera circulatie, provenite dintr-un teritoriu tert, care face parte din teritoriul vamal al Comunitatii.

 Sus
Impozit

prelevare obligatorie, fara contraprestatie si nerambursabila, efectuata de catre administratia publica pentru satisfacerea necesitatilor de interes public. Impozitul  reprezinta prelevarea obligatorie, fara contraprestatie imediata, directa si nerambursabila, pentru satisfacerea necesitatilor de interes general.

 Sus
Imprumut garantat de stat

      Imprumutul garantat de stat potrivit Legii datoriei publice nr. 313/2004, cu modificarile ulterioare.

 Sus
In stare naturala

produsele agricole obtinute dupa recoltare, masa lemnoasa definita potrivit legislatiei in materie, precum si produsele de origine animala, cum ar fi: lapte, lana, oua, piei crude si altele asemenea, plante si animale din flora si fauna salbatica, cum ar fi: plante medicinale, fructe de padure, ciuperci, melci, scoici, serpi, broaste si altele asemenea.

 Sus
Incaperi care sunt folosite

pentru activitati economice: spatiile utilizate pentru realizarea oricaror fapte de comert, astfel cum sunt definite in Codul comercial, altele decât destinatiile specifice categoriilor de cladiri care nu sunt supuse impozitului pe cladiri.

 Sus
Inceperea termenului de prescriptie

are loc cu 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept.

 Sus
Know-how

      Orice informaflie cu privire la o experienta industriala, comerciala sau stiintifica care este necesara pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea unui proces existent si a carei dezvaluire catre alte persoane nu este permisa fara autorizatia persoanei care a furnizat aceasta informatie; în masura în care provine din experienta, know-how-ul reprezinta ceea ce un producator nu poate sti din simpla examinare a produsului si din simpla cunoastere a progresului tehnicii.

 Sus
Lacasuri de cult

      Lacasurile asa cum sunt definite potrivit legislatiei în domeniul cultelor.

 Sus
promo

     
 
 
GRATUIT! Intrebari - raspunsuri la problemele
economico juridice presante pe
FORUM

click aici
GRATUIT! Comentarii si solutii, analiza
si evaluari pe
BLOG

click aici

GRATUIT! Primiti periodic noutatile din revista
" Tribuna Economica" abonandu-va acum la
NEWSLETTER

click aici
Comandati acum publicitate in revista
" Tribuna Economica" si/sau in publicatiile noastre lunare
PUBLICITATE
click aici

     

Untitled Document

 
 
 

Grupul de presa si editura
TRIBUNA ECONOMICA (TE)
Decanul presei economice românesti

Traditii din 1899
PRODUSE EDITORIALE
PRESA TE: Revista saptamânala Tribuna economica Reviste lunare specializate ( “Impozite si taxe” “Buletin economic legislativ” “Raporturi de munca” “Control economic financiar” “Finante, Banci, Asigurari” “Gestiunea si contabilitatea firmei” “Economie si administratie locala” “Revista presei economice”)

EDITURA TE: Zeci de carti de specialitate economico-juridice anual

TE ELECTRONIC: Site TE Blog TE Forum TE Newsletter TE Publicitate Dictionar economic Interventii TE în economie Librarie electronica ( Carti electronice Brosuri electronice Dispozitive electronice de citit)
ATESTARI
Trofee (Laurii TE 1999 - acordat cu ocazia împlinirii a 100 de ani de presa economica româneasca - de catre GPETE, alte trofee acordate de CNIPMMR s.a.) Medalii (acordate de GPETE, OSIM, ROMEXPO, SNSPA-FAP s.a.) Premii/Diplome de onoare si excelenta (acordate de SRR, SCPB, INS, TIBCO, CNIPMMR s.a.) Atestate de prezenta în topul firmelor nationale (acordate de CCIR, CCIMB, CNIPMMR s.a.) Marketing afiliat (Big G, E-mag s.a.) Aprecieri/Evaluari/Marturii (înscrise pe site la sectiunea - Despre noi, - primite de la peste 75 de companii cu capital de stat si firme particulare, institutii publice s.a.) Certificare trafic site (TR) Design site special extralat (DeBIT Services) Marci de presa înregistrate (OSIM)
PARTENERI

Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România
Camera de Comert si Industrie Prahova
Camera Auditorilor Financiari din România
Camera de Comert si Industrie Iasi
Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din România
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis
Camera de Comert si Industrie Cluj
Bursa de Valori Bucuresti
Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti
Camera de Comert si Industrie Bacau
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România
Centrul de Cercetari Financiare si Monetare - Victor Slavescu
Institutul Bancar Român
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Musat & Asociatii
Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta
Institutul National de Statistica
Fondul Român de Contragarantare
DeBit Services
Camera de Comert si Industrie Dolj
Camera de Comert, Industrie si Agricultura, Arad
 
     
     
 
 
 

Ilustratii/texte noi in fiecare zi, cu metodologii si solutii practice, cu tehnici de lucru si proceduri, pe probleme importante:

actualitate evolutii-tendinte
impozite si taxe consultanta management-marketing concurenta finantele firmei piete financiare gestiunea si contabilitatea firmei informatica banci-asigurari protectia consumatorului resurse umane comentariul specialistului rentabilitate-eficienta evaluare si analiza control-audit raspunderi si sanctiuni economie locala administratie publica teme europene economie mondiala legislatie economica consilier juridic teorii-idei carte economica revista presei economice
Prieteni: apreciati, comentati si distribuiti acum!
 
     
 
Intrebari frecvente Termeni de utilizare Confidentialitate Responsabilitati Harta site Contact Marci inregistrate Drepturi rezervate
 
ARHIVA


      
 
  Site realizat de DeBIT Services Copyright © 2006 - Tribuna Economica. Toate drepturile rezervate.