Untitled Document
Ce anume diferentiaza Tribuna Economica de alte publicatii de profil?
Axarea pe problematica firmei
Prezentarea de solutii pentru profitul si siguranta afacerilor
Comentarea si explicitarea modului de aplicare a legislatiei economice
Caracterul de analiza a articolelor si nu doar de simpla informare
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Alba
Facultatea de
Stiinte Economice
  Universitatea
LUCIAN BLAGA Sibiu
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Buzau          DICTIONAR ECONOMIC

      Parcurgerea acestui Dictionar economic va sprijina în întelegerea sensului si continutului unor notiuni, termeni si expresii de larga circulatie în economie. Ele sunt utilizate în limbajul si practica economico-juridica de specialitate, în legislatia economica, în revistele si cartile de specialitate, în analizele, studiile si cercetarile economico-juridice, ca si în cursurile si seminariile de instruire în aceste domenii. Consultând acest dictionar online aveti acces, imediat si nemijlocit la diversitate de notiuni, termeni, expresii din domeniul economic (cu prioritate fiscal, dar si financiar, contabil, salarial, comercial, juridic etc.).

      Notiunile, termenii si expresiile sunt prezentate într-un mod clar, accesibil si pragmatic pentru cei interesati în comunicarea, interpretarea si aplicarea corecta a acestora. Ele au fost selectate si elaborate cu contributia dl. dr. Nicolae Grigorie-Lacrita, prestigios specialist – practician fiscalist, expert contabil, evaluator, membru CECCAR, membru fondator AGER si CCI, cadru didactic universitar, autor a numeroase articole si carti de specialitate.

      Cunoasterea sensului si continutului notiunilor, termenilor si expresiilor de specialitate conditioneaza si asigura coerenta dialogului între diferite categorii de specialisti, eficienta functionarii mecanismului economic. Continutul acestui Dictionar vine si în sprijinul redactarii reglementarilor legale din economie, care trebuie sa fie subordonate dezideratului întelegerii cu usurinta a prevederilor legale de catre destinatarii acestora, fie ei specialisti, practicieni din companii, firme si institutii, fie marea majoritate a populatiei.

      Demersul nostru are în vedere existenta si utilizarea în practica a unor prevederi legale care nu definesc deloc sau definesc confuz si contradictoriu sensul si continutul notiunilor, termenilor si expresiilor pe care le folosesc, ceea ce a determinat ca diferite reglementari sa nu mai fie corect interpretate si aplicate. Uneori ele nu figureaza nici în Dictionarul explicativ al limbii române sau sunt formulate gresit, atât în litera cât si în spiritul legii. Mai mult, unele dintre ele sunt în contradictie cu: • normele de tehnica legislativa, • cu cele privind folosirea limbii române în locuri, relatii si institutii publice, • cu normele academice în vigoare • sau cu uzul curent/cutuma lingvistica.

      Aveti totodata posibilitatea de a accesa Indexul alfabetic de la începutul fiecarei liste zilnice pentru a cauta/filtra termenii si expresiile care încep cu o anumita litera sau de a le cauta cu ajutorul Formularului de mai jos.
Cauta cuvantul sau expresia:  

     Termenul zilei: Hambar

      Magazie în care se pastreaza produse agricole sau alte produse.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Leasing financiar

      Tehnica de credit profesional bazata pe un contract de leasing (închiriere de echipamente mobiliare si imobiliare), însotit de o promisiune de vânzare în favoarea locatorului. Vezi si: „Contract de leasing …”, „Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, republicata, privind operatiunile de leasing si societatile de leasing.”.

 Sus
Libera initiativa

este exercitata de: a) persoanele fizice care exercita activitati independente in mod autonom sau asociate pe baza unui contract de asociere incheiat in vederea realizarii de activitati, cum sunt: asociatiile familiale, asociatiile agricole sau altele asemenea si care nu intrunesc elementele constitutive ale contribuabilului - persoana juridica; b) persoanele fizice care exercita orice profesii, cum sunt cele: medicale, de avocatura, notariale, de expertiza contabila, de expertiza tehnica, de consultanta fiscala, de contabil autorizat, de consultant de plasament in valori imobiliare, de arhitectura, de executare judecatoreasca, cele autorizate sa execute lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei sau alte profesii asemanatoare desfasurate in mod autonom, in conditiile legii, si care nu intrunesc elementele constitutive ale contribuabilului - persoana juridica.

 Sus
Licitatie

vanzare a unui bun facuta in public, dupa reguli speciale prevazute de C.p.f., avand drept rezultat atribuirea obiectului de vanzare persoanei care a oferit pretul cel mai mare.

 Sus
Majora

      A face mai mare, a spori un impozit, o taxa. Majorare: actiunea de a majora si rezultatul ei. Vezi si „Majorari de întârziere”.

 Sus
Majorare anuala

      Crestere a impozitelor si taxelor locale stabilita prin hotarâre de catre consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene, cu pâna la 50%.

 Sus
Majorarea impozitelor si taxelor locale

Distinctia dintre „majorarea” si „indexarea” impozitelor si taxelor locale. Frecvent se face confuzia, in toate mediile, intre „majorarea” si ”indexarea” impozitelor si taxelor locale. Clarificarea problemei in discutie este deosebit de importanta in primul rand pentru primari, pentru consilierii locali si pentru personalul consiliilor locale cu atributii pe linie de impozite si taxe locale si aceasta datorita faptului ca, in baza prevederilor legale in vigoare, acestia au obligatia sa aplice in practica atat „majorarea”, cat si „indexarea” impozitelor si taxelor locale. Distinctia care exista intre „majorarea” si „indexarea” impozitelor si taxelor locale este deosebit de importanta si pentru politicieni, parlamentari si guvernanti ca urmare a faptului ca acestia, (1) neavand clare aceste notiuni, abordeaza gresit problema „majorarii” si a „indexarii” impozitelor si taxelor locale. Ori, in conditiile in care aceste abordari, gresite, se fac si in mass-media, in special pe posturile de radio si de televiziune de cel mai mare interes, si la ore de audienta de varf, afirmatiile respective au un mare impact negativ atat in randul populatiei, cat si al persoanelor responsabile cu aplicarea „majorarii” si/sau a „indexarii” impozitelor si taxelor locale. Majorarea impozitelor si taxelor locale: 1) este prevazuta prin art. 287 din Codul fiscal; 2) se face prin Hotarare proprie a fiecarui consiliu local; 3) este lasata la voia consiliilor locale daca o fac sau nu in fiecare an; 4) se poate face numai anual; 5) hotararea de majorare se aplica numai pentru anul fiscal pentru care s-a aprobat; 6) in anul fiscal in care impozitele si taxele locale au fost actualizate cu rata inflatiei, majorarea se face numai dupa ce impozitele si taxele locale au fost actualizate cu rata inflatiei; 7) Cotele de majorare: a) se stabilesc in functie de diferite criterii (hotarate de fiecare consiliu local), precum economice, sociale, geografice, necesitatile bugetare locale etc., cu exceptia taxelor prevazute la art. 295 alin. (11) lit. c) si d); b) sunt limitate prin art. 287 alin. (2) din Codul fiscal si nu pot fi mai mari de 20% fata de nivelurile aprobate prin Hotararea Guvernului emisa in baza art. 292 din Codul fiscal; c) pot fi stabilite si diferit pe fiecare impozit si taxa in parte, sau pe diferite categorii de impozite si taxe; 8) hotararile consiliilor locale privind majorarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal urmator se adopta in termen de 45 de zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii Guvernului prevazute la art. 292 din Codul fiscal; 9) se poate aplica pentru toate impozitele si taxele locale, deci atat pentru cele stabilite in suma fixa (in lei), cat si pentru cele stabilite pe baza de cota procentuala (in %). Indexarea impozitelor si taxelor locale: 1) este prevazuta prin art. 292 din Codul fiscal; 2) se initiaza in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor si se aproba prin hotarare a Guvernului; 3) este obligatorie; 4) sumele respective se indexeaza o data la 3 ani, tinand cont de evolutia ratei inflatiei de la ultima indexare; 5) se aplica pe 3 ani; 6) nu are legatura cu majorarea impozitelor si taxelor locale, aplicarea sa fiind (a) obligatorie, si (b) indiferent de nivelul impozitele si taxele locale; 7) Cota de indexare: a) se stabileste o data la 3 ani, tinand cont de evolutia ratei inflatiei de la ultima indexare, si numai pe baza acesteia; b) nu este limitata prin lege, singura limita fiind stabilita de „evolutia ratei inflatiei de la ultima indexare”; c) este aceeasi pentru toate impozitele si taxele locale, pentru care se aplica, si pentru toate consiliile locale; 8) se face prin hotarare a Guvernului, emisa pana la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecarui an (din al III-lea an in care se face indexarea); 9) se aplica numai pentru impozitele si taxele locale stabilite in suma fixa (in lei), nu si pentru cele stabilite pe baza de cota procentuala (in %).a

 Sus
Majorari de intarziere

in cazul contribuabililor pentru care s-a pronuntat o hotarare de dizolvare: Pentru creantele fiscale nascute anterior sau ulterior datei inregistrarii hotararii de dizolvare a contribuabilului la registrul comertului, incepand cu aceasta data nu se mai datoreaza si nu se calculeaza majorari de intarziere. (2) In cazul in care prin hotarare judecatoreasca irevocabila a fost desfiintat actul care a stat la baza inregistrarii dizolvarii, se calculeaza majorari de intarziere intre data inregistrarii la registrul comertului a actelor de dizolvare si data ramanerii irevocabile a hotararii de desfiintare.

 Sus
Nasterea creantelor/obligatiilor fiscale

      Are loc în momentul în care se constituie baza de impunere care le genereaza.

 Sus
Nave de sport si agrement

      Orice ambarcatiune, indiferent de tip si de modul de propulsie, al carei corp are lungimea de 2,5 m pâna la 24 m, masurata conform standardelor armonizate aplicabile si care este destinata utilizarii în scopuri sportive si recreative definite de art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotarârea Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si/sau punere în functiune a ambarcatiunilor de agrement.

 Sus
Negociere in operatiuni financiar-bancare

asigurarea tuturor demersurilor necesare pentru ca cele doua parti direct implicate, respectiv clientul si prestatorul de servicii financiar-bancare, sa intre in relatie contractuala. Simpla culegere, prelucrare a datelor si furnizare a rezultatelor nu reprezinta negociere in operatiuni financiar-bancare, asa cum rezulta si din decizia Curtii Europene de Justitie in Cazul C-235/00 CSC.

 Sus
Nerezident

orice persoana juridica straina, orice persoana fizica nerezidenta si orice alte entitati straine, inclusiv organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, fara personalitate juridica, care nu sunt inregistrate in Romania, potrivit legii.

 Sus
Obiect impozabil

      Bun sau venit impozabil ori taxabil; orice bun sau serviciu supus impozitarii ori taxarii, dupa caz, în conformitate cu legea; element patrimonial care este supus impozitarii sau taxarii.

 Sus
Obiect impozabil,

pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica: fiecare vehicul care are date de identificare proprii, din punct de vedere fiscal, constituie un obiect impozabil.

 Sus
Obiectele de colectie

reprezinta: 1. timbre postale, timbre fiscale, marci postale, plicuri “prima zi”, serii postale complete si similare, obliterate sau neobliterate, dar care nu au curs, nici destinate sa aiba curs; 2. colectii si piese de colectie de zoologie, botanica, mineralogie, anatomie sau care prezinta un interes istoric, arheologic, paleontologic, etnografic sau numismatic.

 Sus
Panou

      Plansa de lemn, de carton etc., de marimi variate, pe care se lipesc afise, se scriu lozinci etc.

 Sus
Parcursul efectuat in Romania

      Pentru transportul international de persoane, precum si pentru transportul international de bunuri, altul decat transportul intracomunitar de bunuri, partea din parcursul efectuat in Romania este parcursul efectuat intre locul de plecare si locul de sosire al transportului de bunuri sau de persoane, determinata dupa cum urmeaza: a) pentru transportul care are punctul de plecare in Romania, locul de plecare este considerat a fi locul unde incepe transportul bunurilor sau primul punct de imbarcare al pasagerilor, iar locul de sosire este considerat a fi punctul de trecere al frontierei dinspre Romania in strainatate; b) pentru transportul care are punctul de plecare in afara Romaniei si punctul de sosire in Romania, locul de plecare este punctul de trecere a frontierei din strainatate spre Romania, iar locul de sosire este primul loc de destinatie al bunurilor in Romania sau ultimul punct de debarcare a pasagerilor care au fost imbarcati in afara Romaniei; c) pentru transportul care tranziteaza Romania, fara a avea nici punctul de plecare, nici punctul de sosire in Romania, locul de plecare este considerat a fi locul de trecere a frontierei dinspre strainatate in Romania, iar locul de sosire este considerat a fi punctul de trecere a frontierei dinspre Romania in strainatate; d) in cazurile prevazute la lit. a) - c), pentru pasagerii care s-au imbarcat si debarcat in interiorul tarii, calatorind cu un mijloc de transport in trafic international, partea de transport dintre locul de imbarcare si locul de debarcare pentru acesti pasageri se considera a fi transport national.

 Sus
Penalitate

Sanctiune baneasca instituita si aplicata pentru depasirea termenelor de: a) depunere a declaratiilor de impunere; b) plata a creantelor bugetare, inclusiv a obligatiilor bugetare retinute la sursa. (1) a). Penalitatile pentru plata cu intarziere a creantelor bugetare de orice natura nu sunt considerate plati de dobanzi. Vezi si: „Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala“. „Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.“

 Sus
Radierea mijloacelor de transport

      Consta în scoaterea din evidentele fiscale ale compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale a mijloacelor de transport care intra sub incidenta pct. 122 alin. (2). Vezi si „Dobândire, înstrainare, radiere, scoatere din evidente”.

 Sus
Ramasita

Creanta bugetara nestinsa pana la sfarsitul anului fiscal si evidentiata ca atare in rolul nominal unic la inchiderea anuala a acestuia; aceste creante bugetare se inscriu in lista de ramasita la data de 31 decembrie si se evidentiaza sub aceasta denumire in anul fiscal urmator.

 Sus
Ramura de activitate

Totalitatea activului si pasivului unei diviziuni dintr-o societate care, din punct de vedere organizatoric, constituie o activitate independenta, adica o entitate capabila sa functioneze prin propriile mijloace.

 Sus
promo

     
 
 
GRATUIT! Intrebari - raspunsuri la problemele
economico juridice presante pe
FORUM

click aici
GRATUIT! Comentarii si solutii, analiza
si evaluari pe
BLOG

click aici

GRATUIT! Primiti periodic noutatile din revista
" Tribuna Economica" abonandu-va acum la
NEWSLETTER

click aici
Comandati acum publicitate in revista
" Tribuna Economica" si/sau in publicatiile noastre lunare
PUBLICITATE
click aici

     

Untitled Document

 
 
 

Grupul de presa si editura
TRIBUNA ECONOMICA (TE)
Decanul presei economice românesti

Traditii din 1899
PRODUSE EDITORIALE
PRESA TE: Revista saptamânala Tribuna economica Reviste lunare specializate ( “Impozite si taxe” “Buletin economic legislativ” “Raporturi de munca” “Control economic financiar” “Finante, Banci, Asigurari” “Gestiunea si contabilitatea firmei” “Economie si administratie locala” “Revista presei economice”)

EDITURA TE: Zeci de carti de specialitate economico-juridice anual

TE ELECTRONIC: Site TE Blog TE Forum TE Newsletter TE Publicitate Dictionar economic Interventii TE în economie Librarie electronica ( Carti electronice Brosuri electronice Dispozitive electronice de citit)
ATESTARI
Trofee (Laurii TE 1999 - acordat cu ocazia împlinirii a 100 de ani de presa economica româneasca - de catre GPETE, alte trofee acordate de CNIPMMR s.a.) Medalii (acordate de GPETE, OSIM, ROMEXPO, SNSPA-FAP s.a.) Premii/Diplome de onoare si excelenta (acordate de SRR, SCPB, INS, TIBCO, CNIPMMR s.a.) Atestate de prezenta în topul firmelor nationale (acordate de CCIR, CCIMB, CNIPMMR s.a.) Marketing afiliat (Big G, E-mag s.a.) Aprecieri/Evaluari/Marturii (înscrise pe site la sectiunea - Despre noi, - primite de la peste 75 de companii cu capital de stat si firme particulare, institutii publice s.a.) Certificare trafic site (TR) Design site special extralat (DeBIT Services) Marci de presa înregistrate (OSIM)
PARTENERI

Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România
Camera de Comert si Industrie Prahova
Camera Auditorilor Financiari din România
Camera de Comert si Industrie Iasi
Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din România
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis
Camera de Comert si Industrie Cluj
Bursa de Valori Bucuresti
Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti
Camera de Comert si Industrie Bacau
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România
Centrul de Cercetari Financiare si Monetare - Victor Slavescu
Institutul Bancar Român
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Musat & Asociatii
Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta
Institutul National de Statistica
Fondul Român de Contragarantare
DeBit Services
Camera de Comert si Industrie Dolj
Camera de Comert, Industrie si Agricultura, Arad
 
     
     
 
 
 

Ilustratii/texte noi in fiecare zi, cu metodologii si solutii practice, cu tehnici de lucru si proceduri, pe probleme importante:

actualitate evolutii-tendinte
impozite si taxe consultanta management-marketing concurenta finantele firmei piete financiare gestiunea si contabilitatea firmei informatica banci-asigurari protectia consumatorului resurse umane comentariul specialistului rentabilitate-eficienta evaluare si analiza control-audit raspunderi si sanctiuni economie locala administratie publica teme europene economie mondiala legislatie economica consilier juridic teorii-idei carte economica revista presei economice
Prieteni: apreciati, comentati si distribuiti acum!
 
     
 
Intrebari frecvente Termeni de utilizare Confidentialitate Responsabilitati Harta site Contact Marci inregistrate Drepturi rezervate
 
ARHIVA


      
 
  Site realizat de DeBIT Services Copyright © 2006 - Tribuna Economica. Toate drepturile rezervate.