Untitled Document
Ce anume diferentiaza Tribuna Economica de alte publicatii de profil?
Axarea pe problematica firmei
Prezentarea de solutii pentru profitul si siguranta afacerilor
Comentarea si explicitarea modului de aplicare a legislatiei economice
Caracterul de analiza a articolelor si nu doar de simpla informare
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Alba
Facultatea de
Stiinte Economice
  Universitatea
LUCIAN BLAGA Sibiu
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Buzau          DICTIONAR ECONOMIC

      Parcurgerea acestui Dictionar economic va sprijina în întelegerea sensului si continutului unor notiuni, termeni si expresii de larga circulatie în economie. Ele sunt utilizate în limbajul si practica economico-juridica de specialitate, în legislatia economica, în revistele si cartile de specialitate, în analizele, studiile si cercetarile economico-juridice, ca si în cursurile si seminariile de instruire în aceste domenii. Consultând acest dictionar online aveti acces, imediat si nemijlocit la diversitate de notiuni, termeni, expresii din domeniul economic (cu prioritate fiscal, dar si financiar, contabil, salarial, comercial, juridic etc.).

      Notiunile, termenii si expresiile sunt prezentate într-un mod clar, accesibil si pragmatic pentru cei interesati în comunicarea, interpretarea si aplicarea corecta a acestora. Ele au fost selectate si elaborate cu contributia dl. dr. Nicolae Grigorie-Lacrita, prestigios specialist – practician fiscalist, expert contabil, evaluator, membru CECCAR, membru fondator AGER si CCI, cadru didactic universitar, autor a numeroase articole si carti de specialitate.

      Cunoasterea sensului si continutului notiunilor, termenilor si expresiilor de specialitate conditioneaza si asigura coerenta dialogului între diferite categorii de specialisti, eficienta functionarii mecanismului economic. Continutul acestui Dictionar vine si în sprijinul redactarii reglementarilor legale din economie, care trebuie sa fie subordonate dezideratului întelegerii cu usurinta a prevederilor legale de catre destinatarii acestora, fie ei specialisti, practicieni din companii, firme si institutii, fie marea majoritate a populatiei.

      Demersul nostru are în vedere existenta si utilizarea în practica a unor prevederi legale care nu definesc deloc sau definesc confuz si contradictoriu sensul si continutul notiunilor, termenilor si expresiilor pe care le folosesc, ceea ce a determinat ca diferite reglementari sa nu mai fie corect interpretate si aplicate. Uneori ele nu figureaza nici în Dictionarul explicativ al limbii române sau sunt formulate gresit, atât în litera cât si în spiritul legii. Mai mult, unele dintre ele sunt în contradictie cu: • normele de tehnica legislativa, • cu cele privind folosirea limbii române în locuri, relatii si institutii publice, • cu normele academice în vigoare • sau cu uzul curent/cutuma lingvistica.

      Aveti totodata posibilitatea de a accesa Indexul alfabetic de la începutul fiecarei liste zilnice pentru a cauta/filtra termenii si expresiile care încep cu o anumita litera sau de a le cauta cu ajutorul Formularului de mai jos.
Cauta cuvantul sau expresia:  

     Termenul zilei: Accize armonizate

      Armonizarea accizelor în Uniunea Europeana se refera la stabilirea unor reguli si proceduri comune (unice) cu privire la: (a) baza de impozitare, (b) nivelul cotelor de impozitare, (c) modul în care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor, în special între statele membre. Pâna în prezent armonizarea fiscala s-a realizat, prin emiterea mai multor directive, în ceea ce priveste: (a) baza de impozitare; (b) stabilirea unor cote minime obligatorii; (c) modul în care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor, în special între statele membre.

      Trebuie avut în vedere faptul ca, de la data aderarii unei tari la un tratat (international), se aplica prevederile acelui tratat. În domeniile reglementate prin directive ale Uniunii Europene (U.E.), dispozitiile din legislatia comunitara prevaleaza (au întâietate, sunt superioare) asupra oricaror prevederi din actele normative nationale, în caz de conflict între acestea aplicându-se reglementarile comunitare. Deci, daca o prevedere din legislatia nationala a României contravine unei prevederi a unei directive a U.E., se aplica prevederile reglementarii U.E. Pentru a se elimina posibilele necorelari si stari conflictuale legislative dintre legislatia nationala si legislatia comunitara, fiecare tara membra a U.E. a avut si are obligatia ca, într-o anumita perioada de timp, de pâna la 8 – 10 ani, si chiar mai mult pentru unele domenii, sa-si armonizeze, sa-si puna de acord legislatia interna cu legislatia comunitara, în domeniile reglementate de U.E. De la data aderarii la U.E., fiecare tara membra (deci si România, începând cu 1 ianuarie 2007), are obligatia sa aplice reglementarile U.E. în domeniul accizelor. Prin directive ale U.E. se reglementeaza (a) baza de impozitare, (b) nivelul cotelor de impozitare, (c) modul în care trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor armonizate (numite si accize „comunitare“), nu si pentru produsele care nu sunt supuse accizelor armonizate (numite si accize „nationale“).

      Accizele care sunt reglementate si pentru care sunt stabilite nivelurile minime prin legislatia U.E. si care, obligatoriu, trebuie respectate de toate tarile membre, sunt numite „accize armonizate”. Accizele armonizate sunt accizele care (1) sunt reglementate prin legislatia comunitara, si (2) trebuie respectate de tarile membre. În România, la data aderarii la Uniunea Europeana (începând cu 1 ianuarie 2007), nivelurile accizelor armonizate în tarile U. E. erau la unele produse sub nivelurile minime impuse prin legislatia comunitara. Drept urmare, s-a stabilit ca majorarea accizelor pentru anumite produse supuse accizelor armonizate sa se faca gradual, pâna în anul 2010, conform graficului de crestere întocmit cu acceptul autoritatilor comunitare. Accizele armonizate (puse de acord cu legislatia U. E.) se aplica, în orice tara membra a U.E., atât pentru produse provenite din productia interna, cât si pentru cele din import, fara nicio diferentiere. În România, accizele armonizate (reglementate în mod unitar la nivelul U. E.) se datoreaza bugetului de stat pentru urmatoarele produse provenite din productia interna sau din import (a se vedea art. 162 din Codul fiscal): a) bere; b) vinuri; c) bauturi fermentate, altele decât bere si vinuri; d) produse intermediare; e) alcool etilic; f) tutun prelucrat, care include: tigarete; tigari si tigari de foi; tutun de fumat fin taiat, destinat rularii în tigarete; alte tutunuri de fumat; g) produse energetice, care includ: benzina cu plumb; benzina fara plumb; motorina; pacura; gaz natural; petrol lampant (kerosen); carbune si cocs; h) energie electrica, care include: electricitate utilizata în scop comercial; electricitate utilizata în scop necomercial.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Rangul unei localitati

Rangul atribuit unei localitati conform legii.

 Sus
Salariile si veniturile care pot fi urmarite

      Sunt: salariile si alte venituri periodice realizate din munca, pensiile acordate în cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia: a) pâna la 1/2 din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de întretinere sau de alocatie pentru copii; b) pâna la 1/3 din venitul lunar net, pentru orice alte datorii. Daca sunt mai multe urmariri asupra aceleiasi sume, urmarirea nu poate depasi 1/2 din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creantelor, în afara de cazul în care legea prevede altfel. Veniturile din munca sau orice alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmarite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum.

 Sus
Sarbatorile legale in Romania

sunt: * 1-2 ianuarie, Anul Nou; * prima si a doua zi de Pasti; * 1 mai, ziua internationala a muncii; * 10 mai Ziua Independentei; * prima si a doua zi de Rusalii; * 15 august, Adormirea Maicii Domnului, Sfanta Maria; * 30 noiembrie, Sfantul Andrei; * 1 decembrie, ziua nationala a Romaniei; * prima si a doua zi de Craciun, 25-26 decembrie.

 Sus
Sarcina probei

in dovedirea situatiei de fapt fiscale revine: contribuabilului, de a dovedi actele si faptele care au stat la baza declaratiilor sale si a oricaror cereri adresate organului fiscal; organului fiscal de a motiva decizia de impunere pe baza de probe sau constatari proprii.

 Sus
Sura (H.G.1.278/2002)

      Constructie-anexa pe lânga o gospodarie rurala, în care se adapostesc vitele, se pastreaza diferite vehicule, unelte agricole etc.

 Sus
Tabloul

      Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile care se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual prin hotarâre a Guvernului (C.f.248;N.m.11). N.m. 11. (3) Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile care se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual prin hotarâre a Guvernului reprezinta anexa la pct. 11 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a art. 248 din Codul fiscal, anexa care are în structura sa: a) valorile impozabile prevazute la art. 251 alin. (3) din Codul fiscal; b) impozitele si taxele locale, inclusiv taxele prevæzute la art. 295 alin. (11) lit. b) - d) din Codul fiscal, care constau într-o anumita suma în lei; c) amenzile prevazute la art. 294 alin. (3) si (4) din Codul fiscal.

 Sus
Tara terta

Orice stat sau teritoriu pentru care nu se aplica prevederile Tratatului de înfiintare a Comunitatii Europene.

 Sus
Taxa

Reprezinta suma platita de o persoana fizica sau juridica, de regula, pentru serviciile prestate acesteia de catre un operator economic, o institutie publica ori un serviciu public.

 Sus
Taxa asupra mijloacelor de transport

(1) Orice persoana care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în Romania datoreaza o taxa anuala pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel. (2) Taxa prevazuta la alin. (1), denumita în continuare taxa asupra mijloacelor de transport, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana îsi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz. A se vedea la „Impozitul pe mijloacele de transport” Nota autorilor Consideratii cu privire la distinctia care trebuie facuta între „taxa” asupra mijloacelor de transport si „impozitul” asupra mijloacelor de transport.

 Sus
Taxa hoteliera

taxa pentru sederea într-o unitate de cazare.

 Sus
Tigarete

sunt considerate: a) rulourile de tutun destinate fumatului ca atare si care nu sunt tigari sau tigari de foi, in sensul alin. (3); b) rulourile de tutun care se pot introduce intr-un tub de hartie de tigarete, prin simpla manuire neindustriala; c) rulourile de tutun care se pot infasura in hartie de tigarete, prin simpla manuire neindustriala; d) orice produs care contine partial alte substante decat tutunul, dar care respecta criteriile prevazute la lit. a), b) sau c).

 Sus
Unitatile administrativ-teritoriale

      Sunt reprezentate de autoritatile administratiei publice locale, precum si de compartimentele de specialitate ale acestora, în limita atributiilor delegate de catre autoritatile respective.

 Sus
Unitatile economice

ale persoanelor juridice de drept public, ale organizatiilor politice, sindicale, profesionale, patronale si cooperatiste, institutiilor publice, asociatiilor, fundatiilor, federatiilor, cultelor religioase si altora asemenea (C.f.248;N.m.12) cuprind numai acele unitati apartinand acestor persoane juridice care desfasoara activitati in oricare dintre domeniile prevazute la alin. (3). Alin. (3) prevede: In categoria comerciantilor, contribuabili - persoane juridice, se cuprind: regiile autonome, societatile si companiile nationale, societatile bancare si orice alte societati comerciale caare se organizeaza si isi desfasoara activitatea in oricare dintre domeniile specifice productiei, prestarilor de servicii, desfacerii produselor sau altor activitati economice, cooperativele mestesugaresti, cooperativele de consum, cooperativele de credit sau orice alte entitati - persoane juridice care fac fapte de comert, astfel cum sunt definite de Codul comercial.

 Sus
Urban

notiune generica prin care se individualizeaza localitatile in care majoritatea fortei de munca este ocupata in activitati neagricole, cu un nivel diversificat de dotare si echipare, exercitand o influenta socioeconomica constanta si semnificativa asupra zonei inconjuratoare; localitatile urbane sunt orasele si municipiile, precum si localitatile componente ale acestora.

 Sus
Valoarea de piata

      În Codul fiscal se opereaza, cu notiuni, termeni si expresii care nu-si gasesc corespondent în realitatea practica, care nu se regasesc nici în evidentele contabile ale contribuabililor si nici în cele ale organelor fiscale, edificator în acest sens fiind si notiunea de „valoare de piata”. Folosirea, gresita, în Codul fiscal, a notiunii de „valoare de piata”, în locul celei corecte, de „pret de piata”, nu face altceva decât sa genereze confuzii, nedumerii si contradictii în interpretarea si în aplicarea corecta a respectivelor prevederi. Consideram ca este necesara revederea prevederilor pct. 25 din N.m. de aplicare a articolelor nr. 11, nr. 137, nr. 141 si nr. 1523  din Codul fiscal care opereaza gresit cu notiunea de „valoare de piata” si înlocuirea acesteia cu termenul corect de „pret de piata”.

 Sus
Valoarea fiscala

Reprezinta: a) pentru active si pasive - valoarea de inregistrare in patrimoniu; b) pentru titlurile de participare - valoarea de achizitie sau de aport, utilizata pentru calculul castigului sau pierderii, in intelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit; c) pentru mijloace fixe amortizabile si terenuri - costul de achizitie, de productie sau valoarea de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul amortizarii fiscale, dupa caz… C.f. 271. (9).  f). Expresia valoare fiscala reprezinta valoarea ce este utilizata pentru calcularea veniturilor sau pierderilor, in scopul determinarii venitului impozabil ori aportului de capital al unui participant al societatii.

 Sus
Valoarea fiscala a unui activ

este valoarea utilizata pentru calculul amortizarii si al castigului sau pierderii, in intelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit.

 Sus
promo

     
 
 
GRATUIT! Intrebari - raspunsuri la problemele
economico juridice presante pe
FORUM

click aici
GRATUIT! Comentarii si solutii, analiza
si evaluari pe
BLOG

click aici

GRATUIT! Primiti periodic noutatile din revista
" Tribuna Economica" abonandu-va acum la
NEWSLETTER

click aici
Comandati acum publicitate in revista
" Tribuna Economica" si/sau in publicatiile noastre lunare
PUBLICITATE
click aici

     

Untitled Document

 
 
 

Grupul de presa si editura
TRIBUNA ECONOMICA (TE)
Decanul presei economice românesti

Traditii din 1899
PRODUSE EDITORIALE
PRESA TE: Revista saptamânala Tribuna economica Reviste lunare specializate ( “Impozite si taxe” “Buletin economic legislativ” “Raporturi de munca” “Control economic financiar” “Finante, Banci, Asigurari” “Gestiunea si contabilitatea firmei” “Economie si administratie locala” “Revista presei economice”)

EDITURA TE: Zeci de carti de specialitate economico-juridice anual

TE ELECTRONIC: Site TE Blog TE Forum TE Newsletter TE Publicitate Dictionar economic Interventii TE în economie Librarie electronica ( Carti electronice Brosuri electronice Dispozitive electronice de citit)
ATESTARI
Trofee (Laurii TE 1999 - acordat cu ocazia împlinirii a 100 de ani de presa economica româneasca - de catre GPETE, alte trofee acordate de CNIPMMR s.a.) Medalii (acordate de GPETE, OSIM, ROMEXPO, SNSPA-FAP s.a.) Premii/Diplome de onoare si excelenta (acordate de SRR, SCPB, INS, TIBCO, CNIPMMR s.a.) Atestate de prezenta în topul firmelor nationale (acordate de CCIR, CCIMB, CNIPMMR s.a.) Marketing afiliat (Big G, E-mag s.a.) Aprecieri/Evaluari/Marturii (înscrise pe site la sectiunea - Despre noi, - primite de la peste 75 de companii cu capital de stat si firme particulare, institutii publice s.a.) Certificare trafic site (TR) Design site special extralat (DeBIT Services) Marci de presa înregistrate (OSIM)
PARTENERI

Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România
Camera de Comert si Industrie Prahova
Camera Auditorilor Financiari din România
Camera de Comert si Industrie Iasi
Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din România
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis
Camera de Comert si Industrie Cluj
Bursa de Valori Bucuresti
Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti
Camera de Comert si Industrie Bacau
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România
Centrul de Cercetari Financiare si Monetare - Victor Slavescu
Institutul Bancar Român
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Musat & Asociatii
Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta
Institutul National de Statistica
Fondul Român de Contragarantare
DeBit Services
Camera de Comert si Industrie Dolj
Camera de Comert, Industrie si Agricultura, Arad
 
     
     
 
 
 

Ilustratii/texte noi in fiecare zi, cu metodologii si solutii practice, cu tehnici de lucru si proceduri, pe probleme importante:

actualitate evolutii-tendinte
impozite si taxe consultanta management-marketing concurenta finantele firmei piete financiare gestiunea si contabilitatea firmei informatica banci-asigurari protectia consumatorului resurse umane comentariul specialistului rentabilitate-eficienta evaluare si analiza control-audit raspunderi si sanctiuni economie locala administratie publica teme europene economie mondiala legislatie economica consilier juridic teorii-idei carte economica revista presei economice
Prieteni: apreciati, comentati si distribuiti acum!
 
     
 
Intrebari frecvente Termeni de utilizare Confidentialitate Responsabilitati Harta site Contact Marci inregistrate Drepturi rezervate
 
ARHIVA


      
 
  Site realizat de DeBIT Services Copyright © 2006 - Tribuna Economica. Toate drepturile rezervate.