Normele HACCP reprezintă un set de reguli stabilitate la nivel internațional și care se adresează celor care sunt implicați în afaceri care au de-a face cu alimentele, vizând toate sectoarele și etapele din ciclul producție – livrare – consum. În continuare vom afla care sunt implicațiile acestei metodologii și cum trebuie ea implementată.

Ce înseamnă HACCP?

Așa cum vă așteptați deja, această prescurtare vine din limba engleză de la Hazard Analysis and Critical Control Point. În română înseamnă Analiza riscurilor și a punctelor critice de control și este prinsă în actele normative din țara noastră prin intermediul Hotărârii de Guvern numărul 94/2005, deci există cadru legal cu obligativitate de respectare.

În primul rând, operatorii din domeniul alimentar trebui să asigure o igienă cât mai riguroasă pentru spațiile și oamenii implicați în diversele procese. Așa că, începând cu punerea la dispoziție a unor prosoape hartie adecvate, special concepute pentru industria alimentară și până la curățarea și dezinfectarea atentă a locurilor unde sunt depozitate alimentele, totul să fie impecabil.

Purtarea de către lucrătorii în acest domeniu a  unui echipament de protecție corespunzător și a mânușilor atunci când este cazul și dezinfectarea corectă sunt condiții obligatorii pentru a prevenii riscurile contaminării alimentelor prelucrate. În acest sens, existența a cel puțin unui dozator sapun cu senzor în fiecare încăpere este necesară, posibilitatea împrăștierii bacteriile fiind astfel redusă considerabil.

Principiile și implementarea HACCP

Scopul final este protecția consumatorului alimentelor, tocmai de aceea modul în care trebuie aplicată această metodologie este stabilit clar, având la bază 7 principii esențiale:

1. Analiza riscurilor existente

2. Identificarea punctelor critice de control

3. Stabilirea limitelor critice ale punctelor critice

4. Definirea procedurilor de monitorizare pentru punctele critice

5. Măsurile corective ce trebuie aplicate

6. Crearea unor proceduri de verificare

7. Validarea sistemului de siguranță creat

Implementarea metodologiei HACCP trebuie realizată de către fiecare participant implicat în lanțul alimentar, de la producătorul alimentelor, la fabricanții de ambalaje pentru alimente, la transportatori și apoi la cel care realizează comercializarea și livrarea efectivă către consumatorul final.

Astfel, fiind construită sub forma unui sistem de management eficient, această metodă consideră toate categoriile de pericole ce pot exista pe parcursul fiecărei etape. În funcție de acestea, problemele ce pot apărea pot fi de natură fizică dacă apar la nivel de ambalare și depozitare, de natură chimică atunci când există pericolul contaminării cu pesticide, metale grele sau insecticide și de natură biologică dacă se analizează riscul ca alimentele să prezinte urme de mucegai sau paraziți.

În concluzie, implementarea sistemului HACCP reprezintă cu siguranță un demers impetuos necesar pentru industria alimentară din România. Procesul aplicării metodologiei este obligatoriu să fie unul atent, specific și realizat cu responsabilitate și cu o organizare precisă.